University of Oulu

Geofysikaaliset menetelmät malminetsinnässä

Saved in:
Author: Narkaus, Ari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012053238
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Narkaus, 2020
Publish Date: 2020-12-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Geofysikaaliset menetelmät ovat olennainen osa nykyaikaista malminetsintää. Maankamaran fysikaalisia ominaisuuksia tutkimalla on mahdollista löytää malmioita, joita muilla tavoilla on vaikeaa tai mahdotonta löytää. Potentiaalisia menetelmiä malminetsintään on kuitenkin suuri joukko, joiden ominaisuudet ja toimintaperiaatteet poikkeavat huomattavasti toisistaan.

Geofysikaalisten menetelmien käyttö perustuu malmimineraalien tai niihin liittyvien muodostumien petrofysikaalisiin eroihin muusta geologisesta ympäristöstä. Menetelmien fysikaaliset periaatteet on siis ymmärrettävä, jotta tavoitellut malmimineraalit ovat löydettävissä. Geofysikaalisten menetelmien käytössä on huomioitava myös muita tekijöitä fysikaalisen soveltuvuuden lisäksi. Mittauksien toteutukseen vaikuttavat lisäksi mm. menetelmän nopeus, kustannukset, luotettavuus sekä helppous.

Tietojenkäsittely ja mittauslaitteet ovat kehittyneet geofysiikassa nopealla tahdilla ja helpottaneet tulosten tulkintaa sekä parantaneet tarkkuutta. Menetelmien fysikaaliset toimintaperiaatteet eivät kuitenkaan muutu tulevaisuudessakaan, joten on oleellista hallita menetelmien käyttö ja ominaisuudet tuloksekkaan malminetsintäohjelman suorittamiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ari Narkaus, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.