University of Oulu

Hiiren käyttäminen kamerana

Saved in:
Author: Käsmä, Viljami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.5 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012083244
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Käsmä, 2020
Publish Date: 2020-12-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutustuttiin optisen Logitech M-BJ67B -hiiren ja erityisesti sen Agilent ADNS-2051 -sensorin toimintaan. Käytännön työnä hiirestä modifioitiin kamera, eli luettiin ja visualisoitiin hiiren sensorin raaka sävykuva. Lopuksi pohdittiin, voisiko ADNS-2051-sensoria soveltaa muilla tavoin. Motivaationa työn tekemiselle oli selvittää optisen hiiren ja sen sensorin toimintaperiaate ja samalla arvioida optisen sensorin soveltuvuutta muihin käyttötarkoituksiin.

Teoriaosuudessa tutkittiin M-BJ67B-hiiren ja ADNS-2051-sensorin toimintaa pohjautuen pääosin sensorin datalehteen. Lisäksi käytiin läpi sävykuvan lukeminen sensorilta ja tämän tekevän Arduino-ohjelman toiminta. Käytännön työ tehtiin purkamalla hiiri ja yhdistämällä sen ADNS-2051-sensori Arduino UNO -mikrokontrolleriin, joka oli ohjelmoitu lukemaan sävykuva sensorilta. Viimeisenä vaiheena sävykuvamatriisi visualisoitiin tietokoneella.

Työn lopputuloksena sävykuva saatiin onnistuneesti näkyviin ja sensorin arvioitiin soveltuvan ainakin vedenlaadun tarkkailuun ja liiketunnistimeksi. Loppupäätelmänä kuitenkin todettiin olemassa olevan tutkimuksen pohjalta, että muita mahdollisia käyttötarkoituksia on lukuisia.

Using a mouse as a camera

Abstract

The objective of this thesis was to explain the operating principle of an old optical mouse, Logitech M-BJ67B, and its sensor, Agilent ADNS-2051. In the practical part of the thesis the mouse was modified to be used as a camera i.e., the raw image data seen by the sensor was extracted and visualized. Other possible uses for the mouse sensor were also discussed. Motivation for the thesis was to find out the operating principle of an everyday item and to assess if the mouse sensor could be adapted to different use cases.

The theoretical part of the thesis reviewed the operation of the M-BJ67B mouse, and its ADNS-2051 sensor based primarily on the data sheet of the sensor. In addition, the process of reading the raw image data from the sensor and the operation of the Arduino program used for this were reviewed. The practical work was done by disassembling the mouse and connecting its ADNS-2051 sensor to the Arduino UNO microcontroller which had been programmed to read the pixel dump image from the sensor. The last step was visualizing the pixel dump matrix on a computer.

The result of the work was successful displaying of the pixel dump image and the estimation that the mouse sensor would be suitable for at least water quality monitoring and motion detection. However, it was further concluded by reviewing existing research on the subject that many more applications are possible.

see all

Subjects:
Copyright information: © Viljami Käsmä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.