University of Oulu

Suojelualueiden rooli lintujen sopeutumisessa ilmastonmuutokseen

Saved in:
Author: Vihanta, Camilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012103255
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Vihanta, 2020
Publish Date: 2020-12-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on uhka monelle eliölle. Sen aiheuttamat muutokset tuovat haasteita sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Monet lajit hakevat suojaa suojelualueilta, jotka toimivat turvapaikkoina ja ponnahduslautoina. Suojelualueita sijaitsee joka puolella maapalloa, ja niistä vastaavat alueiden perustamismaat. Lisäksi Eurooppaan on perustettu Natura2000-verkosto. Suojelualueiden tehtävänä on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja täten ne ovatkin usein koskemattomin ympäristö.

Suojelualueita perustaessa ei oteta huomioon ilmastonmuutoksen tuomia vaikutuksia, jolloin niiden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä voi olla puutteellista. Lajit sopeutuvat ilmastonmuutokseen muuttamalla niiden levinneisyyttä, fenologiaa tai käyttäytymistä. Yksilötason muutoksilla on merkitystä ekologisiin vuorovaikutussuhteisiin, populaatioon sekä ekosysteemien toimintaan. Linnuilla levinneisyyden muutoksia on tarkasteltu pitkällä aikavälillä, ja sen vuoksi sopivat hyvin tutkimuskohteeksi. Lintujen lentokyky mahdollistaa nopeat levinneisyyden muutokset. Toinen merkittävä ilmastonmuutoksen tuoma muutos linnuille on niiden muuttopäivien ja pesinnän aikaistuminen.

Haasteeksi suojelualueille on muodostunut säilyä turvapaikkana, josta useammat lajit hyötyvät. Vaihtuvat ilmastolliset olot tuovat vaihtuvuutta suojelualueille, jolloin niiden suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota niiden suojelutarkoituksiin. Laji voi joissain tapauksissa jättää suojelualueen, jolloin se saattaa altistua ilmastonmuutoksen muille uhille. Suojelualueiden joustavuuden vuoksi ne pystyvät kuitenkin täyttämään suojelutarkoituksensa jonkin toisen lajin kohdalla.

Ratkaisuja suojelualueiden tavoitteiden säilyttämiseksi on monia. Ehdotuksia on esimerkiksi siitä, että suojelualueiden tulisi keskittyä suojelemaan useaa lajia muutaman avainlajin sijaan. Yhteistyö sekä lakien päivittäminen ajan tasalle ilmastonmuutoksen suhteen ovat ehdotettuja ratkaisumalleja.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että lintujen käyttäessä hyväksi suojelualueita, ne pystyvät sopeutumaan paremmin ilmastonmuutokseen. Suojelualueiden sisällä lajirikkaudet ja -määrät ovat korkeampia kuin niiden ulkopuolisilla alueilla. Vaikka suojelualueet eivät pystyisi pitämään yllä niille tarkoitettua suojelutavoitetta, niillä on silti tärkeä rooli biodiversiteetin ylläpitämisessä myös jatkossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Camilla Vihanta, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.