University of Oulu

Moottorikelkkojen kehityshistoria

Saved in:
Author: Seluska, Saku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012113262
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Seluska, 2020
Publish Date: 2020-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää ja kerätä yhteen yleistietoa moottorikelkkojen historiasta ja kehityksestä. Tavoitteena on tuoda esille etenkin eri valmistajien kuluttajamarkkinoille tuomia ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi moottorikelkkojen kehitykseen ja sen edistämiseen. Työn lähteinä on käytetty internetistä löytyviä artikkeleja, moottorikelkkojen historiaan perehtyviä internetsivuja ja valmistajien internetsivuja. Työn tuloksena lukijalle selviää moottorikelkkojen kehityksen selvä suunta, eli yhä ympäristöystävällisemmät ja edistyneitä teknologioita hyödyntävät moottorikelkat.

The evolution of snowmobiles

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to research and gather information about the history and development of snowmobiles. The aim is to introduce different solutions, especially ones brought to the consumer market by manufacturers, that have had a significant impact on the development of snowmobiles. Sources used in the thesis are snowmobile related internet articles, internet sites that focus on the history of snowmobiles, and internet sites of different manufacturers. As a result of reading this thesis, there should be a clear understanding of the direction of development in snowmobiles, which is constantly moving towards more environmentally friendly and technologically advanced snowmobiles.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saku Seluska, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.