University of Oulu

Sukujuurimatkailu identiteetin vahvistamisen työkaluna : esimerkkinä Skotlanti

Saved in:
Author: Tuohimaa, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012153301
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Tuohimaa, 2020
Publish Date: 2020-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsittelen sukujuurimatkailun ilmiötä, ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä yleisellä tasolla että Skotlannin esimerkin kautta. Sukujuurimatkailussa on kyse diasporan jäsenten matkustamisesta kotimaahan, eli maahan, jossa heidän sukujuurensa sijaitsevat. Tämä matkustaminen vahvistaa yksilöiden juuri-identiteettiä, mahdollistaa sukututkimuksen tekemisen paikan päällä, sekä tarjoaa yksilöille mahdollisuuden luoda kontakteja ja yhteyksiä ”kotimaahan”.

Sukujuurimatkailu on erityisen vahva ilmiö etenkin Skotlannissa sen pitkän emigraatiohistorian vuoksi. Skotlannista on viimeisen 250 vuoden ajan suuntautunut useita migraatioaaltoja etenkin Pohjois-Amerikkaan ja Australaasiaan. Nämä maastamuuttajat ja heidän jälkeläisensä muodostavat Skotlannin diasporan, jonka kulttuuri ja identiteetti säilyy usein monienkin sukupolvien ajan suhteellisen vahvana. Tämä vahva identiteetti ajaa ihmisiä matkustamaan kohteeseen, jossa esivanhemmat ovat joskus asuneet, ja sen kautta rakentamaan yhteyttä juuri-identiteetin mukaiseen kulttuuriin ja kansaan.

Sukujuurimatkailuun liittyy useita haasteita sekä matkailijan että matkailutoimijan näkökulmista. Matkailijan ja matkailutoimijan vuorovaikutukseen saattaa liittyä kohtuuttomia odotuksia, resurssipulaa sekä pettymyksiä. Matkailutoimijoiden, kuten museoiden ja sukututkimuskeskusten, toiminta on usein riippuvainen apurahoista, jotka eivät kuitenkaan usein riitä toiminnan kattamiseen. Tällöin matkailutoimijat joutuvat nojautumaan paikallisten vapaaehtoisten asiantuntijoiden apuun sukujuurimatkailutuotteen tarjoamiseksi.

Nykyaikana internetin ja kotiin tilattavien geenitestien takia sukujuurimatkailu ja sukututkimus ovat helpottuneet huomattavasti, ja näin ollen sukujuurimatkailun ilmiö on jatkuvassa kasvussa. Internetin avulla yksilö pystyy tekemään helposti tutkimusta omista sukujuuristaan kotoa käsin, eikä hänen tarvitse enää turvautua kohteesta löytyviin fyysisiin arkistoihin tiedon hankkimiseksi. Ennen matkaa tehty sukututkimus helpottaa myös matkailutoimijaa tarjoamaan matkailijalle yksilöllistettyjä matkailutuotteita, ja näin ollen kiihdyttämään sukujuurimatkailua, ja sen tuomia tuloja, kohteessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Tuohimaa, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.