University of Oulu

Musiikin ja identiteetin väliset suhteet populaarimusiikin näkökulmasta : esimerkkinä ”The Mersey Sound”

Saved in:
Author: Parkkinen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012153303
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Parkkinen, 2020
Publish Date: 2020-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikin ja identiteettien välisiä vuorovaikutussuhteita on tutkittu ja pohdittu useilla tieteenaloilla. Musiikin maantieteessä aihetta on tutkittu erityisesti 1990- ja 2000-luvuilla. Tällä hetkellä musiikin kiinnostavin osa-alue on populaarimusiikki, jota on saatavilla rajattomasti suoratoistopalveluissa. Tämä tutkimus keskittyy aikaan ennen suoratoistopalveluita. Tutkimuksen tarkoitus on yhdistää populaarimusiikin ajankohtaisuus ja musiikin maantieteen tutkimusperinne. Tutkimus on kirjallisuuspohjainen teoreettinen työ. Aiheena on musiikin ja identiteetin väliset vaikutussuhteet populaarimusiikin näkökulmasta.

Tutkimuksen tulokset olivat odotetut: musiikin ja alueellisen, kansallisen ja kulttuuri-identiteetin välillä on monia erilaisia yhteyksiä. Musiikki vaikuttaa alueellisen identiteetin muodostamiseen ja vahvistamiseen, mutta ei ole välttämätön alueellisen identiteetin muodostumiselle. Musiikki voi olla tärkeä osa kansallista identiteettiä ja esimerkiksi vahvistaa sitä, mutta kansallinen identiteetti voi olla olemassa ilman musiikkiakin. Kulttuuri-identiteetin ja musiikin välinen suhde on tiiviimpi kuin edellisten. Musiikin kautta voi esimerkiksi muodostua alakulttuuri ja siihen kuuluva kulttuuri-identiteetti.

Tutkimukseen liittyvä esimerkkitapaus sijoittuu 1960-luvulla Liverpooliin, Englantiin muodostuneeseen The Mersey Soundiin. The Mersey Sound avaa hyvin musiikin ja alueellisen, kansallisen ja kulttuuri-identiteetin välisiä suhteita. The Mersey Sound kehitti Liverpoolin alueellista identiteettiä: entisestä satamakaupungista muodostui tärkeä musiikkimaailman keskus. The Mersey Soundin tunnetuin edustaja, The Beatles, ja siihen liittyvä massahysteria Beatlemania Yhdysvalloissa muodosti alakulttuurin. The Mersey Sound oli myös osana muodostamassa maailmanlaajuisesti levinnyttä rock-kulttuuria. The Mersey Soundista tuli tärkeä osa englantilaista kansallista identiteettiä, joka vaikutti Englannin lisäksi Kanadassa.

Alueellisen, kansallisen ja kulttuuri-identiteetin vaikutus musiikkiin liittyy lähinnä musiikin kotipaikkaan, joka vaikuttaa aina musiikkiin, vaikka yritettäisiin tehdä mahdollisimman populaaria musiikkia. Tutkimuksen jatkokysymykset liittyvät pääasiassa nykypäivän tilanteeseen. Tuoreita tutkimuksia, joissa olisi otettu huomioon suoratoistopalveluiden vaikutus, on suhteellisen vähän. Toisaalta aika ennen suoratoistopalveluita, kuten Spotifyä, on tärkeä pohja tutkimuksille, joihin sisältyvät myös suoratoistopalvelut.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Parkkinen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.