University of Oulu

Rasismin ja rotusyrjinnän rooli afrikanamerikkalaisten vapaa-ajan matkustamisessa

Saved in:
Author: Niva, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012153304
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Niva, 2020
Publish Date: 2020-12-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

1860-luvulta alkaen orjuuden loppumisen jälkeen afrikanamerikkalaiset ovat olleet rodullisen syrjinnän ja rasismin kohteena Yhdysvalloissa. Vuonna 2020 tämä rodullinen syrjintä ei ole vieläkään loppunut, vaikkakin muuttanut muotoaan. Systeeminen rasismi vaikuttaa edelleen Yhdysvalloissa asuvien afrikanamerikkalaisten elämään niin koulutuksen, työpaikkojen ja asumisen kautta, kuin vapaa-ajallakin. Vapaa-ajan matkailu on näiden olosuhteiden takia ollut afrikanamerikkalaisille ongelmallista. Afrikanamerikkalaiset kokevat rotuun liittyvää kaltoinkohtelua matkustaessaan, mikä on vaikuttanut huomattavasti heidän liikkuvuuteensa ja matkailukäyttäytymiseensä.

Tutkielman teemana ja teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän etnisten vähemmistöjen ja vapaa-ajan tutkimuksen näkökulmia ja keskustelua siitä, miten vapaa-ajalla matkustetaan ja miten rasismi ja rodullinen syrjintä vaikuttaa tähän. Työn alussa kerron afrikanamerikkalaisten historiasta Yhdysvalloissa, jota on värittänyt orjuus, Jim Crow- rotuerottelulait ja systeeminen rasismi. Tämän jälkeen käyn kirjallisuuskatsauksen avulla läpi rodullista syrjintää matkailussa, kuten rasismia ja sen pelkoa sekä rodullistettuja tiloja. Rodullinen syrjintä ja rasismi matkailussa ilmenee yksilöiden ja palveluntarjoajien rasistisena käytöksenä. Rodullistetut tilat sen sijaan jakavat matkustuskohteita valkoisiin ja mustiin tiloihin. Tämä tilojen rodullistaminen vaikuttaa tilojen houkuttelevuuteen ja siihen, miten afrikanamerikkalaiset näihin tiloihin suhtautuvat.

Tämän jälkeen käsittelen sitä, miten juuri mainitsemani seikat vaikuttavat afrikanamerikkalaisten matkailukäyttäytymiseen, matkakohteen valintaan ja sen houkuttelevuuteen. Keskeisiä matkailukäyttäytymisen muotoja ovat ryhmissä matkustaminen, erämaa-alueiden, kuten kansallispuistojen välttely sekä perheen ja ystävien luona vierailu. Työn lopussa pohdin niitä keskeisimpiä havaintoja, jotka kertovat rodullisen syrjinnän vaikutuksista matkailukokemuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Niva, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.