University of Oulu

Media multitaskingin vaikutus aikuisten keskittymiskykyyn

Saved in:
Author: Luokkanen, Alina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163326
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Luokkanen, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Useiden mediavirtojen käyttäminen yhtä aikaa eli media multitasking on tullut osaksi ihmisten arkipäivää. Media multitaskingille ei vielä yleistä suomennosta löydy, joten tutkielmassa käytetään englanninkielistä termiä. Tämä tutkielma selvittää, onko media multitaskingillä vaikutusta aikuisten keskittymiskykyyn. Tutkielmassa tarkasteltaville 18–64 -vuotiaille aikuisille keskittyminen on tärkeä osa niin opiskelu- ja työelämää, kuin vapaa-aikaakin. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka aiemman tutkimuksen avulla pohtii tämänhetkistä tilannetta aiheesta.

Tutkielman tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseen: Miten media multitasking vaikuttaa aikuisten keskittymiskykyyn? Tavoitteena on tarjota tilannekatsaus aiheen tutkimustuloksiin, jotta tutkimustyötä voidaan jatkaa oikeaan suuntaan. Aiempien tutkimusten tulokset ovat jonkin verran vaihtelevia. Tutkimuksissa näkyi kahdenlaisia tuloksia: media multitasking vaikutti keskittymiseen negatiivisesti tai yhteyttä ei löytynyt. Aiheesta löytyy hyvin uutta tutkimustietoa, mutta silti tulokset ovat vielä vaihtelevia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Alina Luokkanen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.