University of Oulu

“You may look like a bride, but you will never bring your family honor!” : gender roles and gender performativity in Disney’s two Mulan adaptations

Saved in:
Author: Hallamaa, Anja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163329
Language: English
Published: Oulu : A. Hallamaa, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Disney films have a large audience to whom they convey various messages of gender. In the last decade, The Walt Disney Company has released several live-action retellings of their earlier animated films. Because they are so recent, the live-action films have not been academically studied as much as the original animated films. The aim of this bachelor’s thesis is to analyze how female and male gender portrayals are represented in the Disney’s animated film Mulan (1998) and its liveaction retelling Mulan (2020). This thesis uses gender performativity theory as the theoretical background and qualitative content analysis as the method. The findings of the analysis indicate that the gender role portrayals of female characters in the live-action retelling have become more progressive, whereas the portrayals of male characters have either stayed the same or become more traditional. Overall, masculinity has a more prominent role in the retelling than in the original animated film.

Tiivistelmä

Disney-elokuvilla on laaja yleisö, jolle kyseiset elokuvat antavat useanlaisia viestejä sukupuolesta. Viimeisen vuosikymmenen aikana The Walt Disney Company on julkaissut useita näyteltyjä versioita, jotka perustuvat vanhoihin Disney-animaatioelokuviin, ja koska nämä elokuvat ovat vielä uusia, niitä ei ole tutkittu akateemisesti yhtä paljon kuin alkuperäisiä animaatioelokuvia, joihin ne perustuvat. Tämän kandidaatin tutkielman tavoite on analysoida, miten nais- ja mieshahmojen sukupuoliroolit kuvataan Disney-animaatioelokuvassa Mulan (1998) ja siihen perustuvassa näytellyssä versiossa Mulan (2020). Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys on sukupuolen performatiivisuusteoria, ja tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista sisältöanalyysia. Analyysin tulokset osoittavat, että naishahmojen sukupuoliroolit ovat muuttuneet näytellyssä versiossa progressiivisiksi, kun taas mieshahmojen sukupuoliroolit ovat pysyneet joko samanlaisina tai muuttuneet perinteisemmiksi. Kaiken kaikkiaan maskuliinisuudesta on tullut merkittävämpi näytellyssä versiossa verrattuna alkuperäiseen animaatioelokuvaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anja Hallamaa, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.