University of Oulu

Gold in till at the Rompas-Rajapalot area, Ylitornio

Saved in:
Author: Kangas, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 19.4 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012163342
Language: English
Published: Oulu : P. Kangas, 2020
Publish Date: 2020-12-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sarala, Pertti
Reviewer: Lunkka, Juha
Sarala, Pertti
Description:

Abstract

Originally, in 2008 Areva found Rompas deposit from Ylitornio and later in 2010 Mawson Oy began geological and Quaternary geological exploration in the Rompas-Rajapalot area and surroundings. As a part of Peräpohja schist belt, the area has mineral exploration potential and has interested by exploration companies in 21st century to present. In summer 2010, Mawson Gold Ltd. gathered 83 hand-dug heavy mineral(HM) samples consisting of upper till from Ylitornio and Tervola. Twenty of those samples were included in this master’s thesis.

The till samples were sieved under 2 mm fraction and preconcentrated using Knelson MD-3 HM-separator at the University of Oulu in 2014. In 2020, the HM fraction of the samples were micropanned and the final concentrates were studied by using a stereomicroscope at the University of Oulu. Focus was in identification of gold grains and possible indicator minerals from samples.

Results of the study left much room for speculations, since gold were found from only 9 samples and only in small quantities. Even in the samples gathered from top of the known deposit in the Rompas-Rajapalot area, quantities were so low that no clear anomaly was detected. In addition, the approximate morphology of the Au grains studied with stereomicroscope showed both angular and well rounded grains. This low quantity of Au is not correlate with earlier observations, especially in the Rompas-Rajapalot area where the grab-samples from weathered bedrock have shown signicant amounts of gold. The reason could be heterogeneous sample materials, variable sample sizes and long transport distance of upper till or secondary movement caused by action during the Ancylus Lake phase.

Kullan esiintyminen moreenissa Rompas-Rajapalojen alueella, Ylitorniolla

Tiivistelmä

Vuonna 2010 Mawson Gold Ltd. aloitti malminetsinnälliset kallio- ja maaperätutkimukset Rompas-Rajapalojen alueella Ylitorniolla tarkoituksenaan tutkia ja kartoittaa Arevan 2008 löytämää Au-U-esiintymää. Kesällä 2010 kerättiin yhteensä 83 moreenin raskasmineraalinäytettä (RM) käsin kaivetuista kuopista Ylitorniolta sekä Tervolasta. Näytteistä sisällytettiin 20 tämän pro gradu -tutkimuksen näytemateriaaliksi. Näytteiden alle 2 mm RM-fraktio erotettiin ensin Knelson RM-separaattorilla, jonka jälkeen näyte loppurikastettiin mikrovaskaamalla. Loppurikaste tutkittiin stereomikroskoopilla ja havainnot kirjattiin ylös. Tutkimuksen kohteena oli kultarakeiden määrän laskeminen ja muodon määrittäminen näytteistä sekä mahdollisten seuralaismineraalien havainnointi.

Tutkimuksen tulokset jättivät paljon pohdinnalle sijaa, sillä ainoastaan yhdeksästä näytteestä löydettiin kultarakeita ja niissäkin kultaa oli vähäisissä määrin. Jopa Romppaan alueella otetuissa näytteissä, kulta ei esiintynyt voimakkaina anomalioina vaan yksittäisinä rakeina siellä täällä. Lisäksi kultarakeiden silmämääräinen morfologia stereomikroskoopilla tutkittuna osoitti, että sekä pyöristyneitä että kulmikkaita kultahippuja esiintyi Romppaalla. Kullan vähäinen esiintyminen kerätyistä näytteistä ei vaikuttanut olevan verrattavissa alueella aiemmin tehtyihin havaintoihin, sillä erityisesti Rompas-Rajapalojen alueen rapautuneesta kallioperästä otetuista näytteistä kultaa on löydetty runsaita määriä. Tämä ei kuitenkaan heijastu tehdyn tutkimuksen tuloksissa. Syitä tähän voivat olla näytemateriaalien heterogeenisyys, näytekoon vaihtelu, ylimmän moreenin paikoin pitkä kuljetusmatka ja sekundäärinen kultarakeiden liikkuminen Ancylusjärven rantavoimien seurauksena jääkauden jälkeen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Kangas, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.