University of Oulu

Arktisen alueen rooli Venäjän geopolitiikassa vuosina 2008–2020 : sisällönanalyysi Venäjän federaation presidentin vuotuisista liittokokouspuheista

Saved in:
Author: Honkavaara, Mirko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012173380
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Honkavaara, 2020
Publish Date: 2020-12-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Paasi, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tutkitaan sisällönanalyysin keinoin sitä, millainen arktisen alueen rooli on Venäjän geopolitiikassa Venäjän federaation presidentin vuosittain pidettävien Venäjän perustuslaissa määriteltyjen liittokokouspuheiden perusteella. Tutkielmassa selvitetään sisällönanalyysin perusteella sitä, miten paljon arktiseen alueeseen liittyvät asiat ovat esillä vuosittaisissa liittokokouspuheissa, millainen rooli arktisella alueella on Venäjän geopolitiikassa ja sitä, miten tämä rooli on mahdollisesti tarkasteluvälillä 2008 2020 muuttunut.

Tutkielman aineistona on Kremlin internetsivuilta löytyvät englanniksi käännetyt translitteroinnit Venäjän federaation presidentin vuotuisista liittokokouspuheista aikavälillä 2008 2020. Analyysiä varten puheet luettiin ja puheista poimittiin arktiseen alueeseen liittyviä viittauksia eri luokkiin. Viittausten sanamääriä vertaamalla puheiden kokonaissanamääriin saatiin käsitys ensinnäkin arktisten teemojen osuus eri vuosina pidetyistä puheista, sekä eri luokkien osuudet arktiseen alueeseen liittyvistä viittauksista.

Analyysin tuloksena selvisi, että arktisen alueen rooli Venäjän federaation presidentin pitämissä vuotuisissa liittokokouspuheissa tarkasteluvälillä 2008 2020 oli vähäinen. Valtaosassa tarkasteluvälin puheista arktiset teemat jäivät hyvin pienelle huomiolle, vaikka joinain vuosina osuus oli suurempi. Arktisten teemojen osuuksissa voidaan nähdä kuitenkin maltillinen nouseva trendi. Arktisen alueen rooli on nykyään eritoten taloudellinen. Koillisväylän mahdollinen avautuminen laajempaan käyttöön näkyy liittokokouspuheissa ja tähän liittyen myös alueen elinolojen ja esimerkiksi infrastruktuurin parantaminen ovat merkittäviä teemoja. Tarkasteluvälillä voidaan nähdä, miten arktista aluetta koskevissa viittauksissa maanpuolustuksen merkitys on vähentynyt samalla kun talouden alueellisen kehityksen teemojen merkitys on lisääntynyt.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mirko Honkavaara, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.