University of Oulu

Vähähiilisten ratkaisujen kehittämismahdollisuudet terveydenhuollon logistiikassa

Saved in:
Author: Jukuri, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012183422
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Jukuri, 2020
Publish Date: 2020-12-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pohjosenperä, Timo
Reviewer: Juga, Jari
Pohjosenperä, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradun tavoitteena on kartoittaa terveydenhuollon logistiikkaan sopivia vähähiilisiä ratkaisuja. Ensin tarkastellaan millaisia vähähiilisiä vaihtoehtoja logistiikkaan on tutkimuskirjallisuudessa. Empiirinen tarkastelu aloitetaan kuvaamalla, kuinka terveydenhuollon logistiikka toimii kohdealueella ja lopuksi tarkastellaan, kuinka yhteistyön avulla voidaan edistää vähähiilisyyttä. Pro gradu on menetelmältään laadullinen tapaustutkimus, jossa haastattelut on suoritettu puolistrukturoidusti. Materiaalia on kerätty haastattelemalla terveydenhuollon julkisia ja yksityisiä organisaatioita erikseen ja lopuksi heille järjestettiin ryhmähaastattelutilaisuus keskustellaksemme yhteistyön mahdollisuuksista organisaatioiden kesken.

Kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista kerätyt vähähiilisen logistiikan ratkaisut vaikuttavat olevan yleisesti toimivia. Todettiin, että kuljetustiheyttä voisi harventaa ja varastointitilaa olla paikoin enemmän, kuljetuksia voisi yhdistää ja resurssien salliessa voisi hankkia ekologisempia polttoaineita ja kuljetusajoneuvoja. Eniten mielenkiintoa ja keskustelua herätti yhteistyön mahdollisuudet, jossa yhdistettäisiin kuljetuksia muidenkin organisaatioiden kesken ja kehiteltäisiin yhteisiä kuljetusreittejä, joihin kauimmaisetkin paikkakunnat, kuten Posio, pääsisivät mukaan. Tällä hetkellä osalla tutkimuksen terveydenhuollon organisaatioista ei ole vaihtoehtoja kuljetusten valinnassa ja suunnittelussa. Yllättävä havainto tutkimuksessa oli se, kuinka lainsäädäntö vaikuttaa kuljetuksiin. Julkinen keskusvarasto saa myydä tarvikkeita ulos päin vain murto-osan sen kapasiteetista, mikä vaikuttaa esimerkiksi kuntien ulkoistamaan terveydenhuoltoon, joka ei pääse käsiksi julkiseen hankintarenkaaseen.

Etenkin tutkimusta yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä eri terveydenhuollon organisaatioiden välillä olisi mielenkiintoista seurata myös jatkossa. Yliopistot ja terveydenhuollon organisaatiot voisivat jatkaa keskustelua ja innovointia aiheesta. Jos lainsäädäntöä saadaan muutetuksi, avaisi se uusia mahdollisuuksia vähähiilisyyden edistämiseksi terveydenhuollon logistiikassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Jukuri, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.