University of Oulu

Ammatti-identiteetin vaikutus varhaiskasvatuksen tiimityön konflikteihin

Saved in:
Author: Turunen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012193472
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Turunen, 2020
Publish Date: 2020-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on kuvata ammatti-identiteetin vaikutusta varhaiskasvatuksen tiimityön konflikteihin varhaiskasvatus alalla tapahtuvien jatkuvien muutosten keskellä. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa perehdytään varhaiskasvatuksen historian kautta suurimpiin lakimuutoksiin sekä muutoksiin koulutuksissa, jotka ovat muovanneet varhaiskasvatuksen kenttää sellaiseksi kuin se on tänä päivänä. Tämän jälkeen kuvataan millaisena varhaiskasvatuksen tiimityön konfliktit näyttäytyvät tutkimuskirjallisuuden valossa. Lopuksi tarkastellaan ammatti-identiteetti käsitettä muutoksessa sekä ammatti-identiteetin muotoutumista.

Tutkimuksen lähteinä on käytetty väitöskirjoja, kotimaisia ja kansainvälisiä artikkeleja, varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä tutkimusraportteja. Kirjallisuuskatsaus osoittaa varhaiskasvatuksen tiimityön konfliktien syiksi hoivan ja pedagogiikan vastakkainasettelun, alan jatkuvat muutokset, koulutusten jännittyneisyyden sekä epäselvän työjaon ja työkulttuurin. Tutkimustuloksena voidaan todeta, että ammatti-identiteetti vaikuttaa konflikteihin, kuten myös muutokset. Muutoksilla ja konflikteilla on vaikutus ammatti-identiteettiin ja sitä kautta uusien konfliktien syntymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Turunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.