University of Oulu

Hodgkinin lymfooman kansallinen laaturekisteri : klassisen Hodgkinin lymfooman hoitotulokset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella

Saved in:
Author: Tapper, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012223477
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Tapper, 2020
Publish Date: 2020-12-22
Thesis type: Other thesis
Tutor: Turpeenniemi-Hujanen, Taina
Leppä, Sirpa
Suonpää, Pia
Reviewer: Turpeenniemi-Hujanen, Taina
Suonpää, Pia
Kuitunen, Hanne
Description:

Tiivistelmä

Hodgkinin lymfooma on yleisin imukudoksen syöpä alle 20-vuotiailla. Suomessa uusia tapauksia todetaan noin 130 vuodessa, ja ilmaantuvuus on pysynyt melko vakaana. Hodgkinin lymfooman ennuste nuorilla aikuisilla on hyvä, noin 10 % potilaista kuolee tautiin. Iäkkäiden potilaiden tauti on vaikeampi hoitaa. Parantuneiden osuus on vuosikymmenien varrella kasvanut ja vakiintunut noin 85 %:n tasolle 2000-luvulla. Tutkimuksen tarkoitus: Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää klassista Hodgkinin lymfoomaa sairastavien potilaiden ensimmäisen hoitolinjan vasteet sekä potilaiden ennuste tutkimalla tapahtumavapaata elinaikaa sekä kokonaiselinaikaa. Tavoitteena on tutkia muun muassa sukupuolen, iän ja tupakoimisen vaikutusta näihin päätetapahtumiin. Erityisesti tutkitaan ≥60-vuotiaiden taudin etenemisen syitä. Aineisto: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kerättiin 159 potilaan aineisto retrospektiivisesti Suomen Hematologiseen Rekisteriin. Menetelmät: Potilailla oli todettu klassinen Hodgkinin lymfooma aikavälillä 2012–2017. Potilasaineistosta tehtiin tilastoanalyysejä liittyen ensimmäisen hoitolinjan vasteeseen, tapahtumavapaaseen elinaikaan sekä kokonaiselinaikaan. Tulokset: Ensimmäisen hoitolinjan jälkeen täydellisen hoitovasteen sai 110 potilasta ja osittaisen hoitovasteen 27 potilasta. Ei vastetta/etenevä tauti oli 12 potilaalla. Erisukupuolilla ja tupakointiryhmillä ei olluttilastollisesti merkitsevää eroa tapahtumavapaassa elinajassa tai kokonaiselinajassa. Tapahtumavapaa elinaika ja kokonaiselinaika olivat lyhyempiä vanhemmalla ikäryhmällä (≥60-vuotiaat) kuin nuoremmalla (16–59-vuotiaat) (EFS(5v): 27 % vs. 81 %, p

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Tapper, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.