University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaiskulttuuriin : ja kerrotaanko siitä ympäristöopin ja biologian opetuksessa peruskoulussa?

Saved in:
Author: Olli, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012233490
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Olli, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on ajankohtainen uhka ja sillä on mittavat vaikutukset erityisesti arktisiin alkuperäiskansoihin, kuten saamelaisiin. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksesta ja saamelaisista olisikin luontevaa puhua oppimateriaaleissa yhdessä. Tässä didaktisessa tutkielmassani käsittelen ilmastonmuutoksen vaikutusta arktiseen alueeseen ja sitä kautta erityisesti saamelaisten elämään. Samalla pohdin, voisiko biologian oppimateriaaleihin tuoda lisää aineistoa saamelaisuudesta käsittelemällä ilmastonmuutoksen vaikutusta Saamenmaan luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Tutkielmassani käsittelen sitä, mitä saamelaisista kerrotaan biologian peruskoulun oppimateriaaleissa. Kuinka paljon saamelaisista opetetaan, ja mitkä ovat ne asiat, jotka nostetaan tärkeimmiksi? Onko jotain, mitä olisi syytä käsitellä enemmän? Entä miten ilmastonmuutos uhkaa arktista aluetta ja saamelaiskulttuuria?

Ilmastonmuutos vaikuttaa laaja-alaisesti ympäri maapalloa, mutta se uhkaa erityisesti arktisen alueen ilmastoa ja kryosfääriä, ja näiden kautta kokonaisia eliöyhteisöjä ja ekosysteemejä. Osa ilmastonmuutoksen vaikutuksista on havaittavissa jo nyt. Lämpötilan nousun myötä lumi- ja jääpeitteiset kaudet ovat lyhentyneet ja lumen koostumuksessa on tapahtunut muutoksia. Tämän seurauksena monet arktiset eliölajit ovat vaikeuksissa, ja myös saamelaisten perinteinen poronhoito hankaloituu, kun porot eivät pääse käsiksi jäätyneeseen ravintoon, ovat alttiimpia jäädä petojen saaliiksi, ja vaellusreiteissä tapahtuu muutoksia.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa asia, joka uhkaa arktista aluetta ja saamelaiskulttuuria. Saamenmaa nähdään ulkopuolisten silmissä suurena resurssina, joten sinne suunnitellaan jatkuvasti esimerkiksi kaivoksia, tuulivoimaloita ja Jäämeren rataa, joita suurin osa saamelaisorganisaatioista vastustaa voimakkaasti. Alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten, osallisuutta olisi lisättävä arktista aluetta koskevassa politiikassa ja tieteenteossa, sillä heillä on tietoa arktisesta luonnosta ja ilmastosta ja huoli kotiseutunsa ja kulttuuriensa tulevaisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Olli, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.