University of Oulu

Power of the intro : satirical representation of female gender norms and oppression throughout history in the opening sequence of Desperate Housewives

Saved in:
Author: Latvala, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012233497
Language: English
Published: Oulu : S. Latvala, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Desperate Housewives is one of the most popular television series of our time. In the masculine entertainment industry, a show focusing on women has without doubt raised discussion. Past research has focused only on analyzing gender norms in the characters and the plot of the series, even accusing Desperate Housewives of supporting these old-fashioned models. This study obtains a new angle and aims to prove that through portraying norms Desperate Housewives, in fact, aims to break them and reveal society’s harmful gendered power structures. Furthermore, this study will focus on the show’s opening sequence. 21st century’s opening sequences rely on heavy symbolism and hidden meanings to convey the whole message of the show in a few seconds. Thus, the socio-critical agenda of the show can be identified through examining its symbolic opening. Discourse analysis and critical discourse analysis were used to identify rhetorical devices, symbols, metaphors and hidden meanings in the opening. Results show that Desperate Housewives portrays many female gender norms and gender inequality, for example motherhood, housewifery and housekeeping. The results also prove that Desperate Housewives is in fact a highly socio-critical satire that aims to make a mockery out of the old-fashioned gender norms that it seeks to change.

Tiivistelmä

Täydelliset naiset on yksi aikamme suosituimmista televisio-ohjelmista. Miesvaltaisessa viihdeteollisuudessa täysin naisiin keskittyvä ohjelma herättää kiistämättä keskustelua. Aiempi tutkimus on poikkeuksetta keskittynyt analysoimaan sarjan jaksoja ja hahmoja tunnistaen niissä esiintyviä sukupuolinormeja ja -stereotypioita, sekä jopa väittänyt, että Täydelliset naiset tukee näitä vanhentuneita arvoja. Tämä tutkielma ottaa uuden näkökulman ja pyrkii todistamaan, kuinka normeja kuvaamalla Täydelliset naiset todellisuudessa rikkoo niitä ja paljastaa yhteiskunnassamme piileviä haitallisia sukupuolittuneita valtarakenteita. 2000-luvun television alkutekstit sisältävät paljon symbolismia, vertauskuvia ja piiloviestejä, sillä koko ohjelman viesti täytyy tiivistää muutamaan sekuntiin. Täten ohjelman yhteiskuntakriittinen ulottuvuus voidaankin tunnistaa sen alkuteksteistä. Diskurssianalyysin ja kriittisen diskurssianalyysin avulla retoriset keinot, symbolit, vertauskuvat tunnistettiin alkuteksteistä. Tulokset osoittavat, että Täydellisten naisten alkutekstit kuvastavat useita vanhanaikaisia sukupuolirakenteita, naisten sukupuolinormeja ja sukupuolten epätasa-arvoa, kuten normeja äitiydestä, kotirouvuudesta ja kodinhoidosta. Analyysi todistaa myös, että Täydelliset naiset on todellisuudessa yhteiskuntakriittinen satiiri, joka pyrkii stereotypian kautta saattamaan vanhanaikaiset sukupuolinormit epäsuotuisaan valoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Latvala, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.