University of Oulu

5-hydroksimetyylifurfuraalin valmistaminen ionisissa nesteissä

Saved in:
Author: Jussila, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012233498
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Jussila, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Biomassa on yksi runsaimmin luonnossa esiintyvistä raaka-aineista ja sen sisältämiä hiilihydraatteja, kuten fruktoosia ja glukoosia, on käytetty 5-hydroksimetyylifurfuraalin (HMF) valmistukseen. HMF toimii reaktiivisen rakenteensa ansiosta hyvänä lähtöaineena muiden kemikaalien valmistuksessa ja sen johdannaisia pidetään korkean lisäarvon tuotteina, joille löytyy käytännön sovelluksia biopolttoaineista sekä materiaali- ja lääketeollisuudesta. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella, millaisia ionisia nesteitä ja reaktio-olosuhteita käyttämällä voidaan saavuttaa parhaat HMF:n saannot. Lisäksi tarkastellaan valitun lähtöaineen sekä mikro- ja ultraääniaktivoinnin vaikutusta HMF:n saantoon.

Ionisia nesteitä on käytetty HMF:n valmistuksessa liuottimina ja katalyytteinä. Ionista nestettä on yksistään käytetty katalysoivana liuottimena HMF:n synteesissä, minkä lisäksi sen kanssa on käytetty Brønsted- ja Lewis-happokatalyyttejä. Ionista nestettä on käytetty katalyyttinä HMF:n synteesissä, jossa ionisen nesteen sijaan on käytetty muuta liuotinta. Lisäksi HMF:n valmistusta ionisissa nesteissä on pyritty parantamaan mikroaalto- ja ultraääniaktivoinnin avulla.

HMF:a on saatu valmistettua pelkästään ionisissa nesteissä, kun lähtöaineena on käytetty fruktoosia. Jos lähtöaineena on ollut glukoosi tai selluloosa, on ionisen nesteen lisäksi tarvittu Lewis-happokatalyytti, jotta HMF:n synteesi on voinut tapahtua. Mikroaalto- ja ultraääniaktivoinnin käytöllä on saatu parannettua HMF:n saantoa sekä lyhennettyä reaktioaikaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Jussila, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.