University of Oulu

Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetut laskettelussa syntyneet vaikeat- ja kuolemaan johtaneet aivovammat (SKITBI-tutkimus)

Saved in:
Author: Loueniva, Jussa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012313500
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Loueniva, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tetri, Sami
Reviewer: Tetri, Sami
Korhonen, Tommi
Description:

Tiivistelmä

Noin 69 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii traumaattisesta aivovammasta vuosittain. Vastaava luku Suomessa on noin 15–20000. Laskettelussa syntyy vaikeita ja joskus kuolemaankin johtavia pään vammoja. Kuitenkin vammalle altistavia tekijöitä ja ennalta ehkäiseviä tekijöitä on tutkittu Suomessa varsin vähän. Yli 600,000 suomalaista laskettelee vuosittain. Kaudella 2019–2020 Suomessa tapahtui 0,9 laskettelutapaturmaa tuhatta rinnepäivää kohti ja näistä vammoista päähän kohdistui 12,6–12,8%. Freestylehiihdon ja lumilautailun suosion kasvu ja suorituspaikkojen kehitys voi olla lisännyt aivovammoja ja kuolemantapauksia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää kaikki OYS:ssa aikavälillä 2007–2017 hoidetut laskettelussa syntyneet vaikeat ja kuolemaan johtaneet aivovammat ja selvittääonko vammautuneilla yhteisiä riskitekijöitä. Aineisto kerätiin OYS:in teho-osaston tietojärjestelmästä ja tulokirjausdiagnooseista retrospektiivisesti. 4792:n potilaan aineistosta eristettiin 28 vammautunutta. Tutkimus osoittaa, ettei kypärän käyttö suojaa vakavalta aivovammalta laskettelussa. Riskitekijöillä voi olla merkittävä vaikutus vammautumiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu harrastajan ominaisuuksilla olevan yhteys riskinottoon sekä tapaturmien piirteisiin. Parkissa ja hyppyreissä loukkaantuneiden on huomattu olevan useimmiten nuoria miehiä. Vakavissa rinnetapaturmissa TBI:n on todettu olevan yleisin vammamuoto sekä laskettelijoilla, että lautailijoilla. Parkissa tapahtuneiden onnettomuuksien on todettu olevan usein vakavampia ja johtavan useammin sairaalahoitoon kuin rinteessä sattuneiden. Lisäksi lasketteluvammojen määrän on huomattu lisääntyneen Suomessa 20v aikana 1980-luvulta. Kehittyneillä harrastajilla on todettu suurempi riski pään ja niskan vammoihin. Kypärän suojavaikutuksen todetaan heikentyneen vauhtien kasvaessa ja välineiden kehittyessä. Kuitenkin kypärän käyttäjillä näyttäisi olevan pienempi riski saada pään vamma.

Tulevissa tutkimuksissa tutkimusjoukkoa voisi laajentaa koskemaan myös lievempiä aivovammoja. Rajaamalla tutkimusjoukkoa spesifimmälle alueelle, harrastetietoja kuten nousukertoja ja harrastajamääriä voisi olla helpommin saatavilla. Lisää tietoa voisi saada ottamalla yhteyttä potilaisiin tai heidän omaisiinsa. Tutkimustiedon pohjalta Suomessa laskettelussa syntyviä vakavia aivovammoja voidaan arvioida syntyvän noin 290 vuosittain. Tutkimuksen edetessä heräsi kysymyksiä muun muassa parkkien turvallisesta rakentamisesta, harrastajien taitotason vaikutuksesta loukkaantumisriskiin sekä sään vaikutuksesta tapaturmien syntyyn. Laajemman tutkimuksen pohjalta voitaisiin laatia suosituksia ja vaikuttaa tapaturmia vähentävästi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussa Loueniva, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.