University of Oulu

Ristikkopalkin jäykkyyden analysointi laskennallisesti ja kokeellisesti

Saved in:
Author: Jaakkola, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012313501
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Jaakkola, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ristikkorakennetta hyödyntävällä keveällä rakenneosalla voidaan kantaa huomattavia kuormia ja toteuttaa pitkiä jännevälejä rakenteessa. Työn tavoitteena on tarkastella puisen ristikkorakenteisen palkin jäykkyyttä kokeellisesti koekuormituksella ja pyrkiä ennustamaan koetuloksia laskennallisesti erilaisia rakennemalleja käyttämällä FE-laskentaa Python-ohjelmointikielellä. Työn tuloksena oli, että laskentatulokset ennustivat palkin käyttäytyvän huomattavasti jäykemmin kuin koekuormitus.

Truss stiffness analysis by calculations and test

Abstract

By using truss, it is possible to carry significant loads and implement long spans in structures. Aim for this was research wooden truss stiffness by test and by calculations using FE-method is Python programming language. Results from this thesis is that according to calculations truss has stiffer behavior than test shows.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Jaakkola, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.