University of Oulu

Päihteiden käytön vaikutus raskaudenaikaiseen kiintymykseen

Saved in:
Author: Määttä, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202012313502
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Määttä, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen aiheena on päihteiden käytön vaikutus raskaudenaikaiseen kiintymykseen. Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksessa käydään läpi mm. kiintymyssuhdeteorian historiaa, kiintymystyylejä, päihderiippuvuutta sairautena, aiheeseen liittyviä tärkeitä käsitteitä, raskaudenaikaisen kiintymyksen kehittymistä ja niitä muotoja, joilla kiintymystä voidaan tukea silloin, kun äidillä on raskaudenaikaista päihteiden käyttöä.

Kiintymyssuhde alkaa kehittyä jo odotusaikana ja raskaudenaikaisella varhaisella vuorovaikutuksella on yhteys synnytyksen jälkeiseen kiintymykseen. Tutkimustulosten mukaan päihdeongelmaisella äidillä on omanlaisiaan erityisiä vaikeuksia kokea kiintymystä raskaudenaikana. Päihderiippuvuuteen kuuluu usein sosiaalisia ongelmia, jotka tuovat haasteita vanhemmaksi valmistautuvan naisen ja kohdussa olevan lapsen suhteeseen. Päihteitä käyttävän äidin aivoissa ei tapahdu raskausaikana tyypillisiä vanhemmuuteen valmistavia muutoksia. Monella päihderiippuvaisella on taustallaan vaikeita kokemuksia, jotka voivat aktivoitua raskauden myötä ja yleensä viimeistään sitten, jos tavoitellaan päihteettömyyttä.

Näiden äitien auttamiseen ja kiintymyksen tukemiseen liittyy monenlaisia haasteita. Suomessa käytössä oleva hoitopolku on pirstaleinen ja eroja hoitotarjonnassa on paikkakuntakohtaisesti. Varhaisen hoivan myötä muodostuneen kiintymyssuhteen laatu voi vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin koko loppuelämän ajan. Päihteitä raskausaikana käyttävä odottaja tarvitsee tukea kiintymyssuhteen luomiseen jo odotusaikana, jotta kiintymisen kehittyminen olisi mahdollista. Tukemalla näiden äitien raskaudenaikaisen kiintymisen kehittymistä voidaan saada yhteiskunnallista, inhimillistä ja taloudellista hyötyä. Esiin tulleet tutkimustulokset voivat hyödyttää raskaana olevia naisia, joiden elämässä on päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia tai niitä ammattilaisia tai opiskelijoita, jotka ovat tai tulevat olemaan tekemisissä päihteitä raskausaikana käyttävän tai käyttäneen äidin kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Määttä, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.