University of Oulu

Liikunnan ja sen suunnittelun merkitys 4–5-vuotiaiden lasten päiväkotiarjessa

Saved in:
Author: Haataja, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101051001
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Haataja, 2020
Publish Date: 2021-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintukielmani tavoitteena on tutkia liikuntaa ja sen suunnittelua 4–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Erityisesti tarkastelen, toteutuuko liikunnan suunnittelu ja järjestäminen Varhaiskasvatussuunnitelman (2019) ja Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaisesti. Kiinnittävätkö varhaiskasvatuksenopettajat tarpeeksi huomiota liikunnan monipuolisuuteen ja laatuun? Ja mikä merkitys suunnittelulla on liikunnan monipuolisuuteen varhaiskasvatuksessa?

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan liikuntaa tulisi olla lapsilla päivittäin vähintään kolmen tunnin ajan. Useimmissa tutkimuksissa havaitaan kuitenkin lasten liikkuvan liian vähän. Vähäinen liikunta lisää lasten riskiä sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin. Liikunnan vähäisyyteen voivat liittyä suunnittelemattomuus, huonot tilat, välineiden puute tai liian vähäinen ohjattu liikunta. Varhaiskasvatuksessa suunnittelu on opettajan vastuulla, mistä on erikseen säädetty työaikamääräyksissä. Suunnittelun tulisi olla säännöllistä ja huomioida lasten yksilöllistä kehitystä ja lasten mielenkiinnonkohteita. Järjestelmällisellä suunnittelulla taataan lapsille pedagogista kasvatusta, jolla on selkeät tavoitteet.

Tavoitteeni on tutkia aihetta integroivan kirjallisuuskatsauksen keinoin mahdollisimman monipuolisesti. Integroiva kirjallisuuskatsaus mahdollistaa erilaisten lähteiden käytön, jolloin voin tutkia ilmiötä mahdollisimman monitahoisesti. Hyödynnän tutkimuksessani tutkittuun tietoon perustuvia tutkimuksia ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jotta saan mahdollisimman luotettavan ja laaja-alaisen tutkielman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Haataja, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.