University of Oulu

Katsaus avoimiin oppimisympäristöihin peruskoulun 1.–6. luokkien kontekstissa

Saved in:
Author: Puurunen, Niklas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101081003
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Puurunen, 2020
Publish Date: 2021-01-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee avoimia oppimisympäristöjä peruskoulun 1.–6. luokkien kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on selvittää millaisista tekijöistä avoimet oppimisympäristöt koostuvat, minkälaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat opetukselle sekä oppimiselle sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet oppimisympäristöjen muutokseen. Tutkielmassa pohditaan myös avoimen oppimisympäristön tuomia haasteita sekä ongelmakohtia niin opettajan, kuin oppilaankin näkökulmasta.

Avoimiin oppimisympäristöihin siirtyminen on ollut monien tekijöiden summa ja taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa oppimiskäsityksen ja oppimisympäristöajattelun muutos sekä ajatukset taidoista, joita koulussa tulisi opettaa. Käsitysten muutokset ovat vaikuttaneet myös perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin sekä tavoitteisiin, jotka painottavat nykyisin yhä enemmän ryhmätyöskentelyä, vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta sekä taitoja, joita oppilaat tulevat tarvitsemaan myös työelämässä. Tämä muutos ajattelussa on toiminut vaikuttavana tekijänä oppimisympäristöjen muutokseen. Tämä tutkielma käsittelee näiden tekijöiden merkitystä fyysisille oppimisympäristöille sekä avoimiin oppimisympäristöihin siirtymiselle peruskoulujen alaluokilla.

Oppimisympäristöajattelu on muuttunut 2000-luvun aikana ja erityisesti 2010-luvun aikana oppimisympäristöt ovat ottaneet harppauksia kauemmas perinteisestä luokkahuoneen mallista. Luokkahuoneet eivät enää ole luentotiloja opettajia varten, vaan oppimisen, tutkimisen, leikkimisen sekä kehittymisen tiloja, jotka ovat suunniteltu nykyaikaisen oppimiskäsityksen mukaisesti joustaviksi ja muunneltaviksi, vuorovaikutustaitoja sekä monipuolisia oppimisen tapoja tukevaksi ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ajatellen. Myös tutkimustiedon tarve erilaisista fyysisistä oppimisympäristöistä on lisääntynyt, jotta uusia tiloja voidaan rakentaa pohjautuen tutkittuihin tuloksiin oppimisympäristöjen vaikutuksesta oppilaisiin, opetukseen sekä oppilaiden hyvinvointiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Puurunen, 2020. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.