University of Oulu

Kuulokkeet ja liitäntäteknologiat

Saved in:
Author: Lundbom, Vesa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101121018
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lundbom, 2021
Publish Date: 2021-01-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä perehdytään markkinoilla oleviin kuulokkeisiin ja niiden käyttämiin liitäntäteknologioihin. Työssä pyritään selvittämään niin langallisten kuin langattomien liitäntäteknologioiden historiaa, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Työssä tutkitaan langallisten ja langattomien kuulokkeiden hintatietoja ja käydään hintatutkimuksen avainlukuja lävitse. Nykyhintojen lisäksi tutkitaan 2015–2020 vuosien What-HiFi? -sivuston parhaiksi kuulokkeiksi valitsemien kuulokkeiden hintakehitystä hyödyntäen Hintaopas-sivuston hintahistoriaa. Työssä käydään myös lyhyesti läpi kuulokkeiden lisäominaisuuksia.

Sony julkaisi 3.5 mm kuulokeliitännän 1964 matkaradiossaan, mutta 3.5 mm kuulokeliitäntä levisi suureen suosioon vasta Sony Walkman-korvalappustereon myötä 1979. 3.5 mm kuulokeliitäntä toimi pitkään standardina kannettavien äänilähteiden kuulokeliitännälle. Apple julkaisi Lightning-liitännän 2012. USB IF julkaisi USB 3.1 versioon pohjautuvan USB-C-liitännän Lightning-liitännän julkaisun jälkeen. USB-C- ja Lightning-liitännät ovat ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään hyvin samanlaisia mobiililaitteille sopivia liitäntöjä. Lightning-liitäntä on vain Applen laitteille. Bluetooth-teknologian kehittyminen on edesauttanut langattomien kuulokkeiden suosion kasvua mahdollistamalla korkealaatuisen äänenlaadun ja pitkän akunkeston. Applen poisti ensimmäisenä mobiililaitevalmistajana 3.5 mm kuulokeliitännän lippulaivamalleistaan julkaisten samanaikaisesti langattomat kuulokkeet. Muut mobiililaitevalmistajat ovat seuranneet Applen esimerkkiä.

Hintatutkimuksessa selvisi, että langattomia kuulokkeita on runsaammin saatavilla kuin langallisia kuulokkeita. Tutkimuksessa selvisi myös, että langallisten kuulokkeiden mediaanihinta poikkeaa keskihinnasta merkittävästi enemmän kuin langattomilla kuulokkeilla. Kuulokkeiden hintakehityksen tutkimuksesta selvisi, että kuulokkeiden hinnat olivat laskeneet hieman vuosien saatossa. Kuulokkeiden hintakehityksen tutkimuksessa kerättiin hintatietoja vain vuoden välein, joten tulokset eivät ole luotettavia yleistettäväksi. Tutkimuksen perusteella kuulokkeiden suosio jatkaa kasvuaan, langattomien kuulokkeiden suosion kasvun ollessa suurempaa kuin langallisten. Langalliset kuulokkeet tulevat säilyttämään suosionsa korkealaatuista häviötöntä ääntä arvostavien audiofiilien joukossa. Mikrofoni ja vastamelutoiminto ovat haluttuja toimintoja kuulokkeisiin, sillä ne sopivat hyvin liikkuvaan elämäntapaan ja etätyöskentelyyn häiritsemättä muita. Kuulokkeille on olemassa myös muita lisätoimintoja, kuten sykkeenmittaus, NFC, paikannus, mobiililaitteen sovellus, langaton lataus ja kirkasvalo.

Headphones and connection technologies

Abstract

This work introduces the headphones on the market and the connection technologies used by them. The goal of the work is to figure out the history, current situation and the future of both wired and wireless connection technologies. This work examines the price data of wired and wireless headphones and goes through the key figures of the price study. In addition to current prices, the price development of the best headphones selected by the What-HiFi? -website are studied by using the price history of the Hintaopas-website. The work also briefly reviews the additional features of the headphones.

Sony released the 3.5 mm headphone jack in 1964 on its travel radio, but the 3.5mm headphone jack did not become very popular until 1979 with the introduction of the Sony Walkman earphone stereo. The 3.5 mm headphone jack was long the standard connection for portable audio sources. Apple released Lightning connector in 2012. USB IF released USB-C based on USB 3.1 connector after the release of Lightning connector. USB-C and Lightning connectors are very similar in features and appearance and both connectors are suitable for mobile devices. The Lightning connector is for Apple devices only. The development of Bluetooth technology has contributed to the growing popularity of wireless headphones by enabling high quality sound quality and long battery life. Apple was the first mobile device manufacturer to remove the 3.5mm headphone jack from its flagship models while simultaneously releasing wireless headphones. Other mobile device manufacturers have followed Apple’s example.

The price survey revealed that wireless headphones are more widely available than wired headphones. The study also found that the median price of wired headphones differs significantly more from the average price than with wireless headphones. The study of the development of headphone prices showed that headphone prices had fallen slightly over the years. The headphone price development study collected price data only every year, so the results are not reliable for generalization. According to the study, the popularity of headphones continues to grow, with the popularity of wireless headphones growing faster than that of wired ones. Wired headphones will retain their popularity among audiophiles who appreciate high quality lossless sound. The microphone and active noise-cancellation function are desirable functions for the headphones, as they are well-suited for a mobile lifestyle and teleworking without disturbing others. There are also other advanced features for the headphones, such as heart rate measurement, NFC, locating, mobile app, wireless charging and bright light.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vesa Lundbom, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.