University of Oulu

Paksusuolen mikrobiomin vaikutus yksilön fenotyyppiin

Saved in:
Author: Raappana, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101161028
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Raappana, 2021
Publish Date: 2021-01-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

LuK-tutkielmani tutkimuskysymys on, kuinka paksusuolen mikrobiomi vaikuttaa yksilön fenotyyppiin. Tarkoitukseni oli siis selvittää miten paksusuolen mikrobiomin toiminta ilmenee ihmisessä ja mitä mekanismeja hyödyntäen mikrobiomi kykenee tähän. Fenotyyppiesimerkkeinä käytän tutkielmassani immuunipuolustusta ja ylipainoisuutta. Mekanismit osuudessa keskityn mikrobiomin bakteerien kykyyn ohjata suoliston solujen hormonien eritystä. Toinen osuus johon keskityn mekanismit osuudessa on bakteerien vitamiinisynteesi ja tiettyjen vitamiinien merkitys ihmisen metaboliassa. Valitsin tämän aiheekseni, koska minua kiinnostaa kuinka ihmisen ja mikrobien välinen symbionttinen suhde toimii. Lisäksi se miten suhde on muotoutunut välttämättömäksi ihmisille, mutta myös tietyille mikrobeille.

Tutkimuskysymykseni lisäksi perehdyn mikrobiomin yleiseen määritelmään ja paksusuolen mikrobiomin koostumukseen eli mistä eri tekijöistä se koostuu ja muodostuu. Esittelen esimerkiksi keskeisimmät bakteerit, jotka esiintyvät suolistossa, ja lisäksi muita mikrobeja, muun muassa sieniä ja yhden arkeonilajin, joka on löydetty ihmisen paksusuolesta. Muodostusosiossa esittelen päätekijöitä, jotka määräävät pitkälti yksilön paksusuolen ja koko suoliston mikrobiomikoostumuksen varhaislapsuudessa. Lisäksi kerron mitkä tekijät muokkaavat mikrobiomia ja muovaavat sen yksilölliseksi lapsen vanhentuessa.

Tärkeä osa-alue, jota käsittelen läpi tutkielman ja varsinkin immuunipuolustusosiossa on, mitä seuraa jos yksilön suoliston mikrobiomi ei ole tasapainossa. Eli mitä mikrobiomin vajaatoiminnasta, yksipuoleisuudesta tai mahdollisesta patogeenisestä mikrobiomista seuraa. Vaikutukset ilmenevät häiriöinä henkilön aineenvaihdunnassa ja hoitamattomina voivat ilmetä muun muassa tiettyjen yhdisteiden puutostauteina tai häiriöinä henkilön ruuansulatusjärjestelmässä.

Yhteenvetona paksusuoli ja koko suolisto sekä siellä esiintyvä mikrobiomi muodostavat erittäin monimuotoisen ja alati muuttuvan ekosysteemin, jota jokainen ihminen kantaa mukanaan. Ilman suolistomme mikrobiomia monet kehon biokemiallisille reaktioille tärkeät yhdisteet pitäisi saada suoraan ravinnosta sellaisessa muodossa, että suolistomme solut pystyisivät hyödyntämään ne. Tästä johtuen ihmiset ja muut eläimet, jotka omaavat suoliston mikrobiomin niiden solujen ominaisen homeostaasin ylläpidon takaamiseksi, voisivat olla hyvin erilaisia fenotyypeiltään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Raappana, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.