University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan rooli lapsen katsomuksellisessa kasvussa erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa

Saved in:
Author: Rautakoski, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101231074
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Rautakoski, 2021
Publish Date: 2021-01-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Uskontokasvatuksen muuttuminen katsomuskasvatukseksi on aiheuttanut hämmennystä varhaiskasvatuksessa. Katsomukselliset kysymykset on varhaiskasvatuksessa saatettu jättää huomiotta ja niiden vaikutusta lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ei ole osattu välttämättä huomioida. Mikä on varhaiskasvatuksen opettajan rooli lapsen katsomuksellisen kasvun tukemisessa? Tähän tutkimukseni pyrkii vastaamaan neljän erilaisen kontekstin: yksilötason, perhetason, yhteisötason sekä yhteiskunnallisen tason kautta.

Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu ajankohtaisista kasvatustieteellisistä julkaisuista, artikkeleista ja puheenvuoroista. Teoreettinen pohja on lähdeaineistoon pohjautuva. Tutkimusmenetelmänä on lähdeaineiston teemoittaminen aineistosta nouseviin teemoihin. Lähdeaineistosta olen nostanut esille kontekstisidonnaisen sosialisaation mallin. Tähän malliin sisältyvien tasojen alle olen kerännyt lapsen katsomukselliseen kasvuun ja varhaiskasvatuksen opettajan rooliin katsomuskasvatuksessa liittyviä teemoja.

Kontekstisidonnainen sosialisaation malli jäsentää lapsen katsomuksellisen kasvun erilaisia ympäristöjä. Lapsen katsomuksellinen kasvu on lapsen ja ympäristön suhteessa tapahtuvaa kehitystä. Varhaiskasvatuksen opettajan rooli tässä lapsen katsomuksellisessa kasvussa on tukea ja huomioida lasta kaikissa eri konteksteissa. Katsomuksellisen kasvun tukemiseen varhaiskasvatuksen opettaja tarvitsee taitoa sensitiiviseen kohtaamiseen sekä ymmärrystä katsomusten merkityksestä ja moninaisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Rautakoski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.