University of Oulu

Esports and the requirements for communication : analyzing Counter-Strike: Global Offensive as a professional game

Saved in:
Author: Oksala, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101231077
Language: English
Published: Oulu : A. Oksala, 2021
Publish Date: 2021-01-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The purpose of this thesis was to gain an understanding of how essential communication is for e-athletes. This study focused on the game Counter-Strike: Global Offensive and the communication required to succeed at the highest level in this particular first-person shooter game. Cognitive requirements, stressors, and challenges were considered before analyzing the communication of a professional CS:GO team.

The methods and materials used were taken from the field of psychology and literature on video gaming. Literature was studied closely, and many different points of view were considered, such as the physical and mental health of the esports athlete.

This thesis explained the input and output systems of professional e-sports athletes. This analysis method was done with the information in Patricia Miller’s book, Theories of Developmental Psychology, using Information Processing Theory as my methodological standpoint. As empirical data was not used in this particular thesis, the conclusions reached were done by deducing the facts underlined in Information Processing Theory, combining them with what was visible and audible within the analyzed round.

This study found out that esports athletes make complex decisions based on the visual stimuli they are exposed to. They make short and informative call-outs, pinpoint actions with their mice and keyboard while receiving mass amounts of visual and auditory stimuli that are also being processed continuously. All of this is done in a brief timeframe, and it is repeated throughout the whole match. The main finding is, however, that communication is the most crucial thing in competitive esports. Communication was one of the factors that assisted Mousesports to achieve victory in the tournament.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on ymmärtää kuinka tärkeää ja olennaista kommunikaatio on e-urheilijoille. Tässä työssä painopiste on kommunikaation välttämättömyys e-urheilijoilla, jotka kilpailevat korkeimmalla tasolla Counter-Strike Global Offensive:ssa. Kognitiviiset edellytykset, erilaiset stressitekijät ja haasteet kommunikaation kannalta otettiin myös huomioon.

Työssä käytettiin tutkimuksia psykologian alalta sekä videopelaamiseen liittyviä tutkimuksia. Kirjallisuutta tutkittiin laajasti ja monipuolisesti ottaen erilaisia näkökulmia huomioon, kuten e-urheilijoiden fyysinen sekä psyykkinen terveys.

Tässä kandidaatintutkielmassa pyrin selittämään e-urheilijoiden sisääntulo- sekä ulostulojärjestelmät. Tämä analyysimenetelmä perustuu Patricia Millerin kirjassa ”Theories of Developmental Psychology” olevaan tietojenkäsittelyteoriaan. Teoria perustuu siihen, että ihminen toimii kuin tietokone; ärsykkeet, eli sisääntulot, prosessoidaan ja niistä luodaan jonkinlainen ulostulo. Tämä teoria toimi metodologisena näkökulmanani työssä. Tässä työssä ei käytetty empiiristä dataa, mutta päätelmät jotka saavutettiin saatiin päättelemällä tietojenkäsittelyteorian informaation sekä analysoidun turnausvideon tiedon perusteella.

Tässä työssä selvisi, että e-urheilijat kykenevät tekemään monimutkaisia päätöksiä altistuttuaan visuaalisille ja auditiviisille ärsykkeille. He pystyvät kertomaan lyhyesti ja informatiivisesti olennaista tietoa joukkuetovereilleen samalla kun he itse tekevät päätöksiä perustuen visuaalisiin sekä auditiviisiin ärsykkeisiin, joille he ovat altistuneet jatkuvasti. Nämä päätökset johtavat toimintoihin, jotka voi olla esimerkiksi hiiren liikutus, näppäimistön käyttö, tiedon jakaminen tai kaikki nämä asiat yhtäaikaisesti. Kaikki nämä toiminnot suoritetaan hyvin pienellä aikavälillä ja tätä tapahtuu koko pelin ajan. Kaikista tärkein löydös on kommunikaation välttämättömyys e-urheilijoille. Kommunikaation avulla MouseSports voitti tämän turnauksen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Oksala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.