University of Oulu

Ratkaisukeskeisen ohjauksen hyödyntäminen kouluympäristössä

Saved in:
Author: Lepistö, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202101291101
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lepistö, 2021
Publish Date: 2021-01-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoite on esitellä ratkaisukeskeinen lähestymistapa opinto-ohjaukseen ja pohtia sen mahdollisuuksia kouluympäristössä. Oppilasmäärien kasvaessa ja suurten koululaitosten yleistyessä syntyy uusia haasteita, jotka nostavat esiin kysymyksiä opinto-ohjauksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarjoaa käytännöllisen ja tehokkaan vaihtoehdon ohjaukseen, mikä pyrkii vastaamaan nykyisiin ja tuleviin ongelmiin.

Tutkimusmenetelmä tutkielmassa on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Olen etsinyt aiheesta suoritettuja tutkimuksia ja vertaillut niitä keskenään. Havaintojen pohjalta olen koonnut johtopäätöksiä, joiden avulla tarkastelen ilmiön ominaisuuksia ja luonnetta. Hyödynsin käsittelyssä myös opinto-ohjausta koskevaa ammattikirjallisuutta, mikä tukee kokonaiskuvan hahmottamista.

Tarkastelu osoittaa, että ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla on merkittävä mahdollisuus kehittää opinto-ohjausta kouluympäristössä. Ratkaisukeskeinen opinto-ohjaus selvittää yleisiä käytännön haasteita, kuten ajan käyttöön ja ohjauksen vaikuttavuuteen liittyviä kokonaisuuksia. Samalla kyseinen lähestymistapa tukee oppilaiden hyvinvointia ja auttaa lieventämään häiriökäyttäytymistä. Lisäksi ratkaisukeskeinen asetelma luo positiivisen ja kannustavan vuorovaikutussuhteen oppilaan ja ohjaajan välille, mikä edesauttaa ohjauksen tehokkuutta.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa näyttäytyy vaikuttavalta vaihtoehdolta opinto-ohjaukseen, mutta sitä ei voida pitää lopullisena ratkaisuna kaikkiin tilanteisiin. Osittain ristiriitaiset tulokset kertovat, että tietyissä tilanteissa ratkaisukeskeisyys ei tuo lisäarvoa ohjauksen toteuttamiseen. Oppilaiden yksilöllisyyden ja ongelmien moniulotteisuuden takia ohjauksessa tulisi pitää laaja valmius erilaisiin menetelmiin. Lisätutkimusten avulla voidaan kuitenkin selvittää tarkemmin ne tilanteet ja olosuhteet, joissa ratkaisukeskeinen lähestymistapa on optimaalinen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Lepistö, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.