University of Oulu

Parodontiitin hoidon vaikutus verisuonten toimintakykyyn : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Jussila, Jose1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102021103
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jussila, 2021
Publish Date: 2021-02-03
Thesis type: Other thesis
Tutor: Ylöstalo, Pekka
Reviewer: Ojala, Meeri
Ylöstalo, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Parodontiitti on hampaiden kiinnityskudoksen tulehdus, joka yhdistetään useisiin muihin sairauksiin, kuten diabetekseen, ateroskleroosiin, nivelreumaan sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Porphyromonas gingivalis on yksi vakavaa parodontiittia sairastavien avainpatogeeneistä ja Porphyromonas gingivalis -infektion uskotaan olevan merkittävä etiologinen tekijä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisessä. Verisuonten tulehdus heikentää toimintakykyä verisuonten endoteelisoluissa, jotka osallistuvat muun muassa verenpaineen säätelyyn.

Tutkimukseni on tyypiltään kirjallisuuskatsaus, jonka lähdeaineisto koostuu parodontiitin vaikutusta verisuonten toimintakykyyn käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimukseni tavoitteena oli systemaattisesti arvioida parodontiitin hoidon vaikutusta endoteelin toimintakykyyn ja verisuonten jäykkyyteen. Lähdeaineiston etsimiseen käytettiin PubMed-, Medline- ja Scopus-tietokantoja. Katsaukseen valittiin tutkimukset, joissa tutkittiin endoteelin toimintakykyä tai verisuonten jäykkyyttä parodontiittia sairastavilla potilailla. Lähdeaineisto rajattiin tutkimuksiin, joiden julkaisusta oli kulunut aikaa korkeintaan 20 vuotta ja kirjoituskielenä oli englanti. Rajausten jälkeen hakuehdot täyttyivät kymmenessä tutkimuksessa, joista seitsemässä oli tutkittu verisuonten virtausvälitteistä dilataatiota ja kolmessa pulssiaallon etenemisnopeutta.

Tutkimusten tulokset osoittavat, että parodontiittia sairastavilla potilailla oli merkittävästi huonommat virtausvälitteisen dilataation (FMD) arvot kuin terveillä kontrolleilla ja siten huonompi endoteelifunktio. Lisäksi parodontiittia sairastavien potilaiden pulssiaallon etenemisnopeus (PWV) oli keskimäärin suurempi kuin terveillä kontrolleilla. Nykyisten tutkimustulosten mukaan parodontiittia sairastavilla potilailla vaikuttaisi olevan heikompi endoteelifunktio kuin parodontologisesti terveillä henkilöillä. Riittävän tehokas parodontologinen hoito todennäköisesti vähentää potilaiden tulehduskuormaa sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä varsinkin vakavaa parodontiittia sairastavilla potilailla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jose Jussila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.