University of Oulu

Vesilaitoksen asiakashallinnan toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu Inarin Lapin Vesi Oy:lle

Saved in:
Author: Veijola, Bikkà1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102041107
Language: Finnish
Published: Oulu : B. Veijola, 2021
Publish Date: 2021-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä käsiteltiin vesilaitoksen datanhallintaa sekä digitalisaatiota, keskittyen asiakastietojärjestelmän rooliin vesilaitoksen tietohallinnossa. Työssä selvitettiin Inarin Lapin Vesi Oy:lle Suomen vesilaitosten asiakastietojärjestelmiä ja markkinoilla tällä hetkellä olevia tuotteita.

Työ jakautui kolmeen vaiheeseen. Teoriaosuudessa esiteltiin aiheen taustaa ja tarvetta eri järjestelmille. Koekohteena työssä esitettiin Inarin Lapin Vesi Oy:n tilannetta ja ratkaisuja. Vaihtoehtojen tarkasteluvaiheessa kartoitettiin ja kuvailtiin eri järjestelmiä ja kyseltiin käyttäjäkokemuksia sähköpostikyselyn avulla.

Tässä työssä tarkasteltiin viittä yleisemmin käytössä olevaa vesihuollon asiakastietojärjestelmää Suomessa. Markkinoille on viime vuosina tullut uusia järjestelmiä yhä kehittyneemmillä ratkaisuilla, vastaamaan digitalisaation tuomiin kasvaviin vaatimuksiin. Tässä työssä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää lähtötietoina Inarin Lapin Vesi Oy:n uuden asiakastietojärjestelmän hankintaprosessille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Bikkà Veijola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.