University of Oulu

Aesthetic : Voimistelun talo teollisuusmiljööseen Seinäjoen Kapernaumiin

Saved in:
Author: Pitkäkoski, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 51.9 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102041108
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pitkäkoski, 2021
Publish Date: 2021-02-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lassila, Anssi
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Lassila, Anssi
Description:

Tiivistelmä

Voimistelu on jäsenmäärältään yksi suurimmista urheilulajeista Suomessa ja se liikuttaa noin 130 000 lasta, nuorta ja aikuista viikoittain. Laji sisältää yhdeksän voimistelulajia, joista joukkuevoimistelu on ensisijainen tarkastelukohde diplomityöni suunnittelupainotteisessa osiossa. Joukkuevoimistelun suuren suosion myötä itsenäisiä harjoitteluhalleja on noussut useampaan kaupunkiin ympäri Suomen.

Lajin vaatimukset tiloiltaan ovat yhtä kovat kuin laji on itsessään; voimistelu on laaja-alaista urheilua. Voimistelu ei ole pelkästään fyysistä harjoittelua, tekniikkaa ja taitoa, vaan se vaatii urheilijan kykyä vahvaan ilmaisuun. Kokonaisvaltaisuudessaan voimistelu tarvitsee inspiroivat, terveelliset, ja ennen kaikkea turvalliset tilat. Tarpeina tärkeimpiä ovat hyvä akustiikka, joustava harjoituslattia ja voimisteluvälineen heittoon suotuisa kattokorkeus.

Vaikka voimisteluhallihankkeiden määrä on kasvanut, ovat useammat hallit arkkitehtonisesti puutteellisia. Diplomityössäni korostan arkkitehtuurin ja voimistelun suhdetta, jossa yhteisiä elementtejä voi löytää esimerkiksi muodon, rytmin, tasapainon, linjojen ja erilaisten tasojen suhteen. Kilpailuissa ja näytöksissä erinomaiset puitteet lisäävät voimistelun kokemusta elämyksenä. Voimistelun talo voi olla arkkitehtonisesti yhtä ansioitunut kuin minkä tahansa muun taiteen lajin rakennus.

Diplomityössäni toteutan suunnitelman Voimistelun talosta olemassa olevaan rakennukseen sen ulkonäköä uudistaen. Kohteenani on Seinäjoella, Kapernaumin teollisuusalueella sijaitseva varastohalli. Tarkoituksena on käyttää vanhaa rakennetta uuden pohjalle ja jäsentää tiloja uudelle toiminnalle. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla kaupungin keskustaan nähden. Teollisuusalueella toimii useita muita voimisteluhallia tukevia palveluita, kuten kuntosaleja, hieronta- ja fysioterapiapalveluita ja tanssisaleja.

Työ jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on tutkielmaosio, jossa kartoitan lajin taustoja sekä tulkitsen yhteisiä elementtejä voimistelun ja arkkitehtuurin osalta. Toisessa osiossa toteutan suunnitelman Voimistelun talosta.

Aesthetic : the Gymnastics House in an industrial district of Kapernaumi in Seinäjoki

Abstract

Gymnastics is one of the most popular sport in Finland, moving approximately 130 000 children, adolescents, and adults every week. The Finnish Gymnastics federation represents nine different gymnastics sub disciplines, in which Aesthetic Group Gymnastics is the one I focus on this master’s thesis. Due to the great popularity of Aesthetic Group Gymnastics, the independent gymnastics halls have been established around the country.

The needs of gymnastic halls are as demanding as the discipline itself. Gymnastics is a versatile sport, requiring not only physical qualities, but also expressive and aesthetical appeal. Overall, when designing gymnastic halls, gymnastics needs inspiring, healthy, and most importantly, safe facilities. The most important needs are good acoustics, an elastic floor surface, and a favorable ceiling height for throwing gymnastic apparatus.

Although the amount of gymnastic hall projects has increased, several halls are architecturally deficient. My master’s thesis emphasizes the relationship between architecture and gymnastics, where the common elements can be found in terms of, for example, form, rhythm, balance, lines, and different levels. An excellent setting of a stage, or a competition area, increases the execution experience as an artistic impression. A house for gymnastics can be as architecturally distinguished as any other art building e.g., a museum, or an opera house.

In my master’s thesis I plan a house for gymnastics to an existing building, renewing its appearance. My target is a warehouse located in Seinäjoki, in the Kapernaumi industrial area. The purpose is to use the old structure as a basis for the new structure and to arrange the premises for the new activity. The property is located in a prominent position in relation to the Seinäjoki city center. There are several other services in the industrial area that support the house for gymnastics, such as gyms, massage and physiotherapy services, and dance halls.

My thesis is divided into two parts, the first of which is the study section where I map the background of the Aesthetic Group Gymnastics and interpret the common elements in terms of gymnastics and architecture. In the second section I devise a plan for the House for Gymnastics.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Pitkäkoski, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.