University of Oulu

Crowdsensing study to understand sleep and smartphone use

Saved in:
Author: Schroderus, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102051111
Language: English
Published: Oulu : V. Schroderus, 2021
Publish Date: 2021-02-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Smartphones have become an essential ubiquitous device for people worldwide. There has been a wide range of studies about the negative impact of smartphones as a daily life tool, but the HCI context has not been popular perspective for this topic. In this thesis we are presenting the preliminary results of the relation between different sleeping habits or problems, and the different application usage as a crowdsensed manner. The sleep data is collected with Patient Health Questionnaire-8 and the mobile phone data is collected with Carat. The preliminary results show that there are relations between high frequency of nightly phone use and problems with sleep. In addition, daily music listening was positively related to good sleep and overall alertness of the participants. These results give us an interesting perspective for future work to understand better the relation between mobile phone use and overall human living habits.

Unen ja älypuhelimen suhteen ymmärtäminen joukkoaistimisen avulla

Tiivistelmä

Älypuhelimista on tullut maailmanlaajuisesti käytetyimpiä jokapäiväisiä laitteita. Älypuhelimista on tehty useita tutkimuksia liittyen niiden negatiivisiin vaikutuksiin päivittäisessä käytössä, mutta ihmisen ja puhelimen suhdetta ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen kontekstissa on tutkittu vähän. Tässä tutkielmassa esittelemme alustavia tuloksia erilaisten nukkumisongelmien sekä erilaisten puhelinapplikaatioiden käyttämisen suhdetta tarkastellen dataa joukkoaistimisen avulla. Unidata on kerätty PHQ-8-terveyskyselyn avulla ja älypuhelimen data on kerätty käyttäen hyödyksi puhelimen datankeräysalustaa Caratia. Alustavat tulokset osoittavat, että runsaalla yöllisellä puhelimen käytöllä ja unionglmilla on yhteys. Lisäksi tulokset osoittavat, että päivittäisellä musiikinkuuntelulla on yhteys hyvään yöuneen ja yleisesti päivittäiseen vireystasoon. Nämä alustavat tulokset antavat meille mielenkiintoisen näkökulman tulevaisuuden tutkimusta varten, jotta pystyttäisiin yhä paremmin ymmärtämään puhelimien ja erilaisten elintapojen välistä suhdetta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vappu Schroderus, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.