University of Oulu

Gastroskopialähetteen indikaatiot, oireet ja löydökset

Saved in:
Author: Ahlstrand, Kim1; Alahautala, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091116
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ahlstrand; M. Alahautala, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Vasunta, Riitta-Liisa
Reviewer: Vasunta, Riitta-Liisa
Kettunen, Olli
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käsitellään 51:n OYS:n vatsakeskukseen potilaan gastroskopialähetteitä sekä gastroskopian löydöksiä vuonna 2017. Tutkimus on luonteeltaan retrospektiivinen ja kvantitatiivinen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ei-hälyttävien oireiden kehittymissuuntia, sekä arvioida saapuneiden lähetteiden laatua.

Aineisto tutkimukseen kerättiin OYS:ssa käytettävästä ESKO-potilastietojärjestelmästä. Lähetteiden laatua tarkasteltiin vertaamalla lähetteitä Käypä Hoito -suosituksen kriteereihin erikoissairaanhoitoon ja gastroskopiaan lähettämisestä. Tutkimuksen eri muuttujien välistä yhteyttä selvitettiin SPSS-ohjelman avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että valtaosa potilaista pääsee gastroskopiaan joko 1–2:n (n=24) tai 7–8:n (n=24) kuukauden kuluttua lähetteen tekemisestä. Vain kolmen potilaan kohdalla gastroskopia tehtiin 3–6 kuukauden kuluttua lähetteen tekemisestä.

Tutkimuksessa havaittiin, että huolestuneet potilaat pääsivät gastroskopiaan aikaisemmin (p=0,045). Minkään gastroskopialöydöksen ja Käypä hoito -suosituksen toteutumisen välillä ei löydetty merkitseviä yhteyksiä. Tutkittavista yhdeksän lähete ei ollut Käypä Hoito -suositusten mukainen. Tutkimuksen merkittävin tutkimusongelma oli pieni otoskoko (n=51), joka johti pahanlaatuisten löydösten korostumiseen. Tutkimukseen sisältyy myös kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee ylävatsavaivoja sekä ruokatorven syöpäsairauksia. Tutkimuksen liitteenä on potilastapaus aineiston ainoasta syöpätapauksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kim Ahlstrand; Mikko Alahautala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.