University of Oulu

Ruokatorven levyepiteelisyövän altisteet, oireet, hoito ja ennuste OYS:ssa vuosina 2000–2016

Saved in:
Author: Stewart, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091117
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Stewart, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Other thesis
Tutor: Kauppila, Joonas
Reviewer: Kauppila, Joonas
Helminen, Olli
Description:

Tiivistelmä

Ruokatorven syöpä on yleinen sairaus maailmalla ja sen ennuste on edelleen huono. Yleisimmät ruokatorven syövän kasvaintyypit ovat levyepiteelikarsinooma sekä adenokarsinooma, joista tässä tutkimuksessa on tarkasteltu levyepiteelikarsinoomaa.

Ruokatorven levyepiteelikarsinooma on yleisempi miesten keskuudessa ja tärkeimmät sille altistavat yksittäiset tekijät ovat runsas alkoholin käyttö sekä tupakointi. Useimmiten levyepiteelikarsinooma oireilee nielemisvaikeutena ja rinta- tai nielemiskipuna. Lisäksi oireina voi olla laihtumista, yskää, veriripulia tai -oksentelua sekä anemiaa. Useimmiten oireita ei ilmaannu sairauden alkuvaiheessa.

Ruokatorven levyepiteelikarsinoomaan on useita erilaisia hoitomuotoja riippuen kasvaimen TNM-luokituksesta sekä erilaistumisasteesta. Lisäksi hoitolinjaa valittaessa otetaan huomioon aina potilaan yleisvointi sekä oma toivomus hoidosta. Erilaisia hoitomuotoja ovat kirurginen hoito, sädehoito, solunsalpaajahoidot sekä erilaiset oireita lievittävät hoitomuodot. Erilaisia hoitomuotoja voidaan myös yhdistää keskenään hoitokokonaisuuksiksi. Kirurginen hoito on ainoa parantava hoito ja siksi erityisesti paikalliset syövät pyritään hoitamaan kirurgisesti. Kaksi yleisintä ja kilpailevaa leikkaustekniikkaa tällä hetkellä ovat transtorakaalinen- sekä transhiataalinen leikkaus.

Tämän retrospektiivisen kohorttitutkimuksen tavoitteena oli kuvata ruokatorven levyepiteelisyöpäpotilaiden oireita, altisteita, hoitoa ja ennustetta OYS:n ERVA alueella vuosina 2000–2016. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa ruokatorven levyepiteelisyövän leikkaustekniikoita ja leikkausten määriä, potilaiden oireita sekä sairauden 5-vuotisennustetta. Lähes kaikista potilaista oli saatu histologiseksi näytteeksi biopsia, resekaatti tai molemmat. Potilaita seurattiin kuolemaan saakka tai vuoden 2017 loppuun Tilastokeskuksen rekisteristä. Myöhempään potilaita seurattiin potilasasiakirjoista. Potilastiedot on saatu Oulun yliopistollisen sairaalan patologian arkistosta ja niitä tarkennettiin asiakirjoista käyntimerkintöjen sekä patologin lausuntojen perusteella. Tutkimukselle on myönnetty PPSHP:n Eettisen toimikunnan sekä Valviran luvat.

Tutkimuksen tulosten mukaan keskimääräinen sairastumisikä tässä aineistossa oli noin 70 ikävuoden tuntumassa. Potilaista suurin osa oli miehiä ja lisäksi suurin osa tupakoi. Potilailla esiintyi keskeisimpänä oireena ennen sairauden diagnoosia dysfagiaa eli nielemisvaikeutta. Muita yleisiä oireita olivat laihtuminen ja kipu. Suurin osa tutkimuksen potilaista leikattiin ja yleisin leikkaustekniikka oli transtorakaalinen resektio. Kaikkien potilaiden 5-vuotisennuste tässä aineistossa oli 35,3%. Kun levinneisyys kasvoi, niin 5-vuotisennuste heikkeni.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Stewart, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.