University of Oulu

Olen näkenyt tämän omin silmin : vokaalivartaloiset nähdä-verbin NUT-partisiipit

Saved in:
Author: Leinonen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091118
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Leinonen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani olen tutkinut nähdä-verbin NUT-partisiipin vokaalivartaloistumista. Vokaalivartaloistumisilmiössä norminmukaisesti konsonanttivartaloiset sanat korvautuvat vokaalivartaloisilla varianteilla. Esimerkiksi nähdä-verbin NUT-partisiippi on norminmukaisesti konsonanttivartaloinen (esimerkiksi nähnyt). Olen tutkinut konteksteja, joissa on norminvastaisesti vokaalivartaloinen nähdä-verbin NUT-partisiippi (esimerkiksi *näkenyt). Aineistoni olen kerännyt Kielipankin Korp-hakuohjelmalla keskustelupalstoilta. Olen tehnyt Korpissa hakuja nähdä-verbin NUT-partisiipin norminvastaisilla alivartalomuodoilla, joita ovat esimerkiksi näkeny ja näkenee.

Olen tutkimuksessani halunnut selvittää, millaisissa morfologisissa konteksteissa nähdä-verbin NUT-partisiipit esiintyvät. Lisäksi olen kartoittanut vokaalivartaloisten muotojen morfosyntaktisia tehtäviä. Tutkimukseni perusteella vokaalivartaloisen nähdä-verbin NUT-partisiipin yleisin morfologinen konteksti on yksikön nominatiivi. Muita yleisiä muotoryhmiä ovat yksikön genetiivi ja monikon nominatiivi, mutta kyseisellä verbillä on myös useita muita morfologisia konteksteja. Nähdä-verbin vokaalivartaloisten NUT-partisiippien yleisin morfosyntaktinen tehtävä on verbin liittomuoto. Muita morfosyntaktisia konteksteja ovat referatiivirakenne, substantiivistunut rakenne, adjektiiveille tyypilliset tehtävät sekä verbiliitto.

Tutkimukseni perusteella muutosta tapahtuu selvimmin tietyissä morfologisissa ja morfosyntaktisissa ympäristöissä, mutta monipuolisesti myös muissa konteksteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Leinonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.