University of Oulu

”h. moi hei me yritetään tässä just miettii” : sekvenssin aloittavien WhatsApp-ääniviestien aloitukset

Saved in:
Author: Ahonen, Frida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091122
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Ahonen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

WhatsApp-pikaviestisovellusten välityksellä lähetettävät ääniviestit ovat saavuttaneet 2010-luvun aikana suuren suosion, ja vaikuttaa siltä, että erityisesti nuoret käyttävät yhä enemmän ääniviestejä esimerkiksi soittamisen sijaan. Tutkielmani aihe on sekvenssin aloittavien WhatsApp-ääniviestien aloitukset, ja sen tarkoituksena on keskustelunanalyyttisin ja vuorovaikutuslingvistisin käsittein ja metodein tuoda lisää tietoa siitä, miten ääniviestit uutena vuorovaikutuksen kanavana vaikuttavat vuorovaikutuskäytänteihimme. Tutkielmani tavoitteena on saada lisää tietoa siitä, millaisia vuorovaikutuksen resursseja kielenpuhujalla on ääniviestiä lähettäessään käytössään. Tätä tarkastelen tutkimalla sekvenssin aloittavien ääniviestien aloitusten rakennetta ja luokittelemalla erilaisia aloitustyyppejä. Sovellan näiden ääniviestien aloitusten rakenteen tutkimiseen Ison suomen kieliopin vuoron alun kenttäkuvausta. Lisäksi tutkin sekvenssin aloittavien ääniviestien aloitusten kielellisiä rutiineja. Vertaan löydöksiäni muiden teknologiavälitteisten vuorovaikutuksen muotojen aloituksiin ja aloitusten kielellisiin rutiineihin, kuten lankapuhelinkeskustelun ja Facebook Messenger -keskustelujen aloituksiin. Aineistoni koostuu 49 ääniviestistä ja 21:stä sekvenssin aloittavasta ääniviestistä, jotka olen kerännyt eri puolilta Suomea kesä-elokuussa 2020. Olen rajannut tarkasteluni vain sekvenssin aloittaviin ääniviesteihin. Tulosteni mukaan kaikkein tyypillisimmässä sekvenssin aloittavassa ääniviestin aloituksessa on (1) jonkinlainen avaus, kuten tervehdys tai puhuttelu, (2) ei-kielellistä ainesta, kuten empimisääntelyä tai mikrotauko sekä (3) syntaktinen lause, jossa puhuja voi esimerkiksi esitellä viestinsä aiheen. Aineistossani esiintyy myös sellaisia ääniviestejä, jotka alkavat suoraan syntaktisella lauseella. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että kielenpuhuja valitsee sekvenssin aloittavaa ääniviestiä lähettäessään useista aloitustavoista puhekontekstiin ja käyttötarkoituksiinsa sopivimman.

Abstract

Voice notes sent via WhatsApp Messenger messaging service have become very popular in the 2010s. It seems that especially young people are increasingly using voice notes instead of, for example, calling.. This study investigates the openings of WhatsApp voice notes that initiate a sequence. This research aims, with theoretical and methodological tools of both conversation analysis and interactional linguistics, to contribute to the understanding of how WhatsApp voice notes, as a new way of interaction, impact our communication practices. The objective of my work is to get more information on what kind of interaction resources a speaker has when sending a voice note. I examine this by studying the structure of the voice notes that initiate a sequence and by classifying different types of openings. To study the structure of openings of these voice notes, I apply the model for turn openings presented in the Comprehensive Grammar of Finnish. In addition, I examine the opening routines of the openings of voice notes that start a sequence. I compare my findings to the openings and opening routines found in conversation openings conducted by other forms of mediated interaction, such as telephone and Facebook Messenger conversations. My data consists of 49 voice notes and 21 voice notes that start a sequence that I have collected from different parts of Finland between June andAugust 2020. I have limited my study to voice notes that start a sequence. According to my results, the most typical opening of a voice note that starts a sequence consists of (1) lexical item(s) such as a greeting or address, (2) non-lexical item(s) such as an expression of hesitation or micro pause and (3) a sentence in which the speaker can, for example, present the topic of their message (similar to "reason for the call"). My data includes also voice notes that start directly with a sentence. All in all, it seems that speakers draw from a set of different openings when sending a voice note that begins a sequence, tailoring it to the context and their objectives.

see all

Subjects:
Copyright information: © Frida Ahonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.