University of Oulu

Jäsentehtävästä kieltäytyminen kokouskeskustelussa

Saved in:
Author: Jylhänlehto, Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091123
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jylhänlehto, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin ehdotetusta jäsentehtävästä kieltäytymistä kokouskeskustelussa. Aineistonani on videoitu kokoustilanne kotiseutuyhdistyksen hallituksen ensimmäisestä järjestäytymiskokouksesta. Kokoustallenne kuuluu Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen arkistoon. Tutkimassani aineistossa kotiseutuyhdistyksen hallitus valitsee joukostaan jäseniä hoitamaan tiettyjä hallitustehtäviä, joita ovat muun muassa varapuheenjohtajan ja matkavastaavan tehtävät. Tehtävät valitaan neuvottelemalla ehdotusten kautta. Kokouskeskustelijat ehdottavat kokouksessa tehtäviin toisiaan. Videolla esiintyvästä keskustelusta analysoin tilanteita, joissa puhuja kieltäytyy hänelle ehdotetusta hallitustehtävästä. Olen havainnoinut useita kielellisiä tai ei-kielellisiä keinoja, joita kokouskeskustelijat käyttävät heille osoitetusta ehdotuksesta kieltäytyessään. Kieltäytymistä voidaan osoittaa monipolvisilla vastausvuoroilla, jotka sisältävät usein epävarmuuden ilmauksia, selittelyä ja tauoilla viivyttämistä. Olen tulkinnut kieltäytymiskeinoksi myös naurun, jolla tilannetta voidaan merkitä esimerkiksi kiusalliseksi suoran kieltäytymisen sijaan. Keskustelijat kieltäytyvät tehtävistä myös tekemällä vastaehdotuksia tai ilmaisemalla torjuvaa suhtautumista toistamiseen useammassa puheenvuorossa. Suomessa keskusteluanalyysiin pohjautuvaa tutkimusta neuvotteluista ja kokouksista sekä niissä esiintyvistä kieltäytymisvuoroista on tehty verrattain vähän. Tutkielmani tarkoituksena on esitellä kieltäytymisen eri keinoja, joita olen havainnut, sillä erilaisten kieltäytymistapojen havainnointi antaa jo sinänsä tarpeellista tietoa kieltäytymisvuorojen rakenteesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reeta Jylhänlehto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.