University of Oulu

Kirnuun vai kurraan? : nuorten poronhoitajien ammattisanaston maantieteellinen variaatio

Saved in:
Author: Oinas-Panuma, Olga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091124
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Oinas-Panuma, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani nuorten alle 30-vuotiaiden poronhoitajien ammattisanastoa, eli tutkielmani kohteena on erikoiskieli. Tutkielmani kartoittaa sanastoa maantieteellisesti laajalta alueelta, sillä mukana on informantteja 30 paliskunnan alueelta. Aineisto on kerätty keväällä 2020.

Analysoimani sanat jakaantuvat suoraan poroon liittyvään sanastoon, perinteiseen poronhoitotyöhön liittyvään sanastoon ja uudempaan porosanastoon. Lisäksi käyn työssäni läpi poron korvamerkin lukemista. Tutkielmassani käy ilmi sanojen maantieteellisen variaation lisäksi myös vanhemman sanaston säilyminen ja muuttuminen. Tutkielman olennaisin painopiste on kuitenkin uudempi porosanasto, jota ei ole tutkittu aiemmin juuri lainkaan.

Tutkielmani on sanastontutkimusta sisällönanalyysi-menetelmällä. Havainnollistan sanojen maantieteellistä variaatiota karttojen avulla. Vertaan, millaisia eroja käytetyissä sanoissa on maantieteellisesti ja tutkin, millaisia eroja esimerkiksi poronhoitoalueen etelä- ja pohjoisosien välillä on.

Tutkielmani tuo uutta tietoa käytetystä sanastosta ja luo pohjaa mahdollisille tuleville tutkimuksille. Kandidaatintutkielman rajallisen laajuuden vuoksi tutkielma on kuitenkin vain pintaraapaisu laajan ja rikkaan sanaston keskellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Oinas-Panuma, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.