University of Oulu

Svaavokaalin, yksinäis-s:llisen inessiivin sekä yleisgeminaation esiintyminen Oulun seudun lasten puhekielessä

Saved in:
Author: Vuononvirta, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091125
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Vuononvirta, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassa tarkastelen Oulun seudun lasten puhekielestä svaavokaalia, yksinäis-s:llistä inessiiviä sekä yleisgeminaation esiintymistä. Pyrin tutkielmassa vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseeni: Esiintyykö Oulun seudun lasten murteessa svaavokaalia, yksinäis-s:llistä inessiiviä sekä yleisgeminaatiota? Missä konsonanttiyhtymissä yleisgeminaatiota esiintyy? Millaisia muotoja lapset käyttävät yllä mainittujen kielenpiirteiden variantteina? Tarkastelen tutkielmassa yleisesti, minkä verran svaavokaalia, yksinäis-s:llistä inessiiviä ja yleisgeminaatiota Oulun seudun lasten murteessa esiintyy, vai esiintyykö ollenkaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Vuononvirta, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.