University of Oulu

Savolaisesta kieroudesta on sana Kuopio mielestäni muodostunut : kansanonomastinen tutkimus Kuopion paikannimistä

Saved in:
Author: Taskinen, Minna-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091126
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-L. Taskinen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tarkoitus on selvittää, millaisia kansanetymologioita ja mielikuvia informantit muodostavat tietyille läpinäkymättömille Kuopion paikannimille. Selvitän myös, mihin informanttien vastaukset perustuvat ja vastaavatko ne tutkijoiden tekemiä etymologioita. Kandidaatintutkielmaani sisällyttämäni paikannimet ovat seuraavat yhdeksän asutusnimeä: Kuopio, Jynkkä, Julkula, Rönö, Niuvanniemi, Itkonniemi, Tiihotar, Maaninka ja Nilsiä. Tutkimusaineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella Facebookin Kuopioon liittyvissä ryhmissä.

Tutkimukseni mukaan informanteille heränneet mielikuvat sekä kansanetymologiat liittyvät yleensä joko sana-assosiaatioihin, eri kieliin, henkilönnimiin tai siirrynnäisnimiin. Yleisimmin informantit tukeutuvat sana-assosiaatioihin ja paikannimestä mieleen tuleviin henkilönnimiin. Siirrynnäisnimiin ja eri kieliin perustuvat vastaukset ovat puolestaan olleet tutkimusaineistossani huomattavasti pienemmässä roolissa.

Osa informanttien luomista kansanetymologioista ja mielikuvista vastaa tutkijoiden luomia etymologioita. Etenkin läpinäkyvämpien paikannimien Jynkkä, Julkula ja Itkonniemi kohdalla informantit osasivat usein kertoa tai arvata tutkijoiden kanssa yhtenevän selityksen paikannimelle. Vaikka informanttien selitykset eivät aina ole samanlaisia tutkijoiden vastaaviin verrattuna, on informanteilla kuitenkin vastausten perusteella monesti ajatus siitä, miten paikkoja on ollut tapana nimetä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna-Liisa Taskinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.