University of Oulu

Fiktiivisten hahmojen nimenvalintaperusteet

Saved in:
Author: Laitinen, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091130
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Laitinen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani fiktiivisten hahmojen nimenvalintaperusteita. Tutkimukseni aineisto koostui kirjoitusfoorumi Finfanfun-verkkosivustolle jaetun sähköiseen kyselylomakkeeseen saaduista luovan kirjoittamisen harrastajien vastauksista. Tutkimuksessani selvitän, millaiset tekijät vaikuttavat kirjoittajien alkuperäishahmojen nimeämiseen. Lisäksi vertailen aineistossani esiintyneitä fiktiivisten hahmojen nimeämisperusteita Eero Kiviniemen (2006) listaamiin yleisimpiin nimenvalintaperusteisiin. Tulkitsin aineistosta tekemieni havaintojen pohjalta, että hahmojen nimistöllä rakennetaan kaunokirjallista teosta. Jaottelin aineistossani esiintyneet nimeämiseen vaikuttavat tekijät sen perusteella, vaikuttivatko ne tekstin sisä- vai ulkopuolella. Tekstin sisäisiä tekijöitä olivat esimerkiksi tarinan hahmoihin ja maailmaan liiyyvät seikat. Tekstin ulkopuolisilla tekijät liittyivät esimerkiksi kirjoittajaan ja lukijaan. Tutkimuksessani havaitsin, että fiktiivisten hahmojen nimeämiseen vaikuttavat kirjoittajan nimistöntuntemus, henkilökohtainen mieltymys, nimiin liittyvät mielikuvat, nimistön uskottavuus sekä nimien käytännöllisyys ja ongelmattomuus. Kun vertasin aineistoani Kiviniemen listaamiin yleisimpiin nimenvalintaperusteisiin, havaitsin, että fiktiivisten hahmojen nimenvalinnassa on samankaltaisuuksia reaalimaailman nimeämiseen esimerkiksi nimistöntuntemuksen, henkilökohtaisen mieltymyksen, nimiin liittyvien mielikuvien sekä nimien käytännöllisyyden ja ongelmattomuuden valintaperusteiden osalta. Luokittelussani nimien uskottavuus sen sijaan on sellainen valintaperuste, joilla on nähdäkseni enemmän painoa fiktiivisten hahmojen nimenvalinnassa kuin reaalimaailmassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Laitinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.