University of Oulu

Konstruktion on se saatana kumma ~ ihme esiintymiskontekstien affektiset ominaisuudet ja niiden vaikutukset

Saved in:
Author: Pyörälä, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091131
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pyörälä, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani, millaisia affektisia ominaisuuksia esiintyy konstruktion on se saatana kumma ~ ihme esiintymiskonteksteissa. Pyrin myös selvittämään, millaisia vaikutuksia näillä affektisilla ominaisuuksilla mahdollisesti on konstruktioon on se saatana kumma ~ ihme. Esitän, että konstruktiolla on se saatana kumma ~ ihme ilmaistaan kummastelevaa ja tyrmistynyttä affektia. Aineistoni koostuu 193 viestistä, joissa konstruktio on se saatana kumma ~ ihme esiintyy. Kokosin aineistoni Suomi24-sivustolta kerätystä korpuksesta. Tutkielmassani käsittelen rakennetta on se saatana kumma ~ ihme konstruktiona, eli sellaisena muodon ja merkityksen yhteenliittymänä, jonka merkitystä ei voi suoraan rakenteen osien merkityksistä päätellä. Yleisimmin konstruktio on se saatana kumma ~ ihme esiintyy virkkeessä päälauseena, jota seuraa konjunktioalkuinen sivulause. Analyysini keskittyy konstruktion esiintymiskonteksteissa yleisimmin esiintyviin affektisiin ominaisuuksiin. Käsittelen analyysissani keskeisinä ominaisuuksina esiintymiskontekstien predikaatteja, joista erityisesti modaaliverbit ja näiden yhteydessä nollasubjekti sekä muut subjektin roolin avoimeksi jättävät verbimuodot osoittautuivat affektiin samaistumisen kannalta edullisiksi. Muita keskeisiä ominaisuuksia analyysissani olivat esiintymiskontekstien partikkelit, kvanttoripronominit, voimasanat ja niiden johdokset sekä muut kielteisen merkityksen sanat. Analyysissani esittelemäni ominaisuudet tarkentavat konstruktion on se saatana kumma ~ ihme ilmaiseman kummastelevan ja tyrmistyneen asennoitumisen kohdetta ja tukevat sekä osaltaan perustelevat tai oikeuttavat puhujan asennoitumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Pyörälä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.