University of Oulu

”Kävin kiireestin kaupassa” : tutkimus kolmevuotiaan lapsen kielestä

Saved in:
Author: Yrjänä, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091132
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Yrjänä, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kolmevuotiaan lapsen kieltä ja sen erityispiirteitä fonologian, morfologian, morfofonologian ja sanaston osalta. Selvitän, millaisia yleispuhekielestä poikkeavia piirteitä ja sanavalintoja lapsen puheessa esiintyy. Tutkimukseni aineisto on videoaineisto, joka on kerätty vuonna 2020 huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana lapsen ja aikuisen välisistä leikkitilanteista. Lapsi käyttää leikkiessään välillä yleiskieltä, joka ilmenee puheenvuoron loppua kohti mennessä. Hän mahdollisesti eläytyy joksikin leikin roolihahmoksi, jonka puheeseen yleiskieli kuuluu. Fonologiset poikkeamat ovat aineistossani useimmiten assimilaatioita, ja selkeimmät morfologiset poikkeamat esiintyvät monikon partitiivitapauksissa. Lapsella on omalaatuinen tapa lisätä välillä sti-adverbien ja translatiivimuotoisten sanojen loppuun n. Piirteen taustalla on todennäköisesti analogioita. Lapsen puheessa ilmenee luovia tapoja selvitä tilanteista, joissa omasta sanastosta ei löydy haluttua sanaa. Tällöin lapsi luo omia uudissanojaan, jotka voivat unohtua jopa kesken leikin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Helmi Yrjänä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.