University of Oulu

Lukihäiriöisen aikuisen tekemät ortografiset virheet Whatsapp-sovelluksessa

Saved in:
Author: Köykkä, Mette-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091135
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-E. Köykkä, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on lukihäiriöisen tekemät ortografiset virheet ja niiden mahdolliset motivaation lähteet. Hypoteesina on, että tutkittava tekee kirjoituksessaan ortografisia virheitä, sillä tiedetään, että lukihäiriöisellä on vaikeuksia luku- ja/tai kirjoitustaidoissa. Tarkastelen tutkimuksessani virheanalyysimenetelmällä lukihäiriöisen lähettämiä kirjoitettuja WhatsApp-viestejä. Tutkimuskysymykseni ovat, millaisia ortografisia virheitä lukihäiriöisen tuottamissa viesteissä esiintyy ja millaisia mahdollisia motivaation lähteitä virheille on löydettävissä.

Tutkimuksessa nousi esiin neljä eri ortografista virheluokkaa, jotka toistuivat systemaattisesti tutkittavan tuottamissa kirjoitetuissa viesteissä. Aineistoni perusteella tutkittavalla esiintyy kaikista eniten ortografisia virheitä yhdyssanoissa. Yhdyssanojen lisäksi konsonanttien käytössä esiintyy virheitä. Erityisesti loppukahdennus näkyy tutkittavan kirjoituksessa suhteellisen paljon. Lisäksi virheitä esiintyy tavunrajaisen mp-konsonanttiyhtymän yhteydessä. Muu puhekielen vaikutus näkyy vokaaliyhtymien aiheuttamissa siirtymäkonsonanteissa j ja v.

Tutkimuksella on tärkeä rooli erityisesti tietoisuuden levittäjänä. Aikuisten lukihäiriöstä löytyy tällä hetkellä vähän tutkimustietoa. Oikeinkirjoituksella voi olla suuri merkitys esimerkiksi työnhaussa, joten tutkimuksellani haluan levittää tietoisuutta siitä, että lukihäiriö voi olla aikuisillakin kirjoitusvirheiden taustalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mette-Emilia Köykkä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.