University of Oulu

Metaforat suomalaispoliitikkojen koronaa käsittelevissä tviiteissä

Saved in:
Author: Eskelinen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091136
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Eskelinen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Olen tutkinut kandidaatin työssäni suomalaispoliitikkojen tviiteissään käyttämiä metaforia. Aineistonani on ollut yhdentoista poliitikon tviitit aikaväliltä 1.3.–30.4.2020, ja aineistoni koostui yhteensä 104 tviitistä. Analysointivaiheessa olen hyödyntänyt Lakoffin ja Johnsonin (1980) metaforateoriaa, jonka pohjalta olen määritellyt metaforat ja muodostanut aineistosta luokat: personifikaatio, kilpailu- ja sotametaforat, spatiaaliset metaforat, säiliömetaforat, matkametaforat sekä ruumiillisuuteen ja aisteihin perustuvat metaforat.

Aineistoni yleisimpiä metaforia olivat personifikaatioon liittyvät metaforat (41 %), joista keskeisimpiä olivat hallitusta elollistavat ilmaisut. Toisiksi yleisimpiä aineistoni metaforia olivat kilpailu- ja sotametaforat (18 %), joiden kautta koronasta muodostui kuva vihollisena ja vastustajana. Kilpailu- ja sotametaforien perusteella muodostin metaforan KORONA ON VIHOLLINEN. Kolmanneksi eniten aineistossani oli säiliömetaforia (17 %). Koronakriisistä rakentui kuva säiliönä, jonka sisässä ollaan ja josta on mahdollista kulkea ulos. Olen muodostanut säiliömetaforista metaforan KORONAKRIISI ON SÄILIÖ. Spatiaalisia metaforia aineistossani oli 15 %. Niiden kautta rakentui kuva aikajanasta ja koronasta, joka hahmottui janan tarkasteltavaan osaan x, johon mennyt ja tuleva aika suhteutettiin. Vähemmistönä aineistossani olivat matkametaforat (7 %) sekä ruumiillisuuteen ja aisteihin perustuvat metaforat (5 %). Matkametaforiin liittyvien ilmausten perusteella muodostin metaforan KORONASTA SELVIYTYMINEN ON MATKA.

Yhteenvetona saamistani tuloksista voi sanoa, että poliitikkojen tviiteistä muodostuva kuva koronasta on, että korona on epätoivottava vihollinen, joka jättää jälkeensä tuhoa. Korona on nykyhetken keskiössä, ja olemme kriisin sisässä, josta ulospääsy ja selviytyminen tapahtuu tien kautta matkaamalla. Konventionaalisuuden periaatteen mukaisesti ajattelen, että saamani tulokset välittävät koronaan liittyviä ajattelutapoja. Poliitikkojen käyttämät ilmaisut ovat pitkälti metaforateoriassakin esiteltyjä, eli tuloksista ei tullut ilmi täysin uudentyyppisiä metaforia, joilla koronaa olisi kielennetty. Koronasta puhutaan siis tutuin ilmauksin, mikä on ymmärrettävää — onhan kyseessä uusi tilanne, jota pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Eskelinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.