University of Oulu

Äijät on messis ja likat fiilaa : toimijat ja diskurssit pop-artisti Robinin lyriikoissa

Saved in:
Author: Koskelo, Anna-Beata1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091137
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-B. Koskelo, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin pop-artisti Robinin suomenkielisissä sanoituksissa esiintyviä toimijoita ja niiden kautta aktivoituvia diskursseja. Tutkimukseni on laadullinen tekstintutkimus. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi. Sovellan Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia. Käytännössä tarkastelen, miten ja millaisilla pronomineilla ja substantiiveilla eri toimijoihin viitataan aineistossa. Keskityn analyysissani siihen, millä tavalla henkilöihin ja ryhmiin viittaavat pronominit ja substantiivit osallistuvat diskurssien rakentumiseen. Olen eristänyt aineistostani kuusi diskurssia, joita ovat ’me’ vastaan ’muut’ -diskurssi, yhteisöllisyysdiskurssi, ihastusdiskurssi, vapausdiskurssi, auktoriteettidiskurssi sekä kelpaamisdiskurssi. Tutkimustuloksissani huomionarvoista on se, että diskurssit ovat usein limittäisiä. Esimerkiksi yhteisöllisyysdiskurssi ja vapausdiskurssi aktivoituvat usein samassa kontekstissa, ja niitä aktivoivat monet samat kielenpiirteet. Ryhmät nousivat diskurssien kannalta keskeisiksi toimijoiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Beata Koskelo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.