University of Oulu

Hän olisi valmis turvautumaan jopa selluliittiin : kehopositiivisuusdiskurssit teoksessa Valtavan ihana

Saved in:
Author: Sarja, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091138
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Sarja, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani kehopositiivisuusdiskursseja Hanna Kinnusen ja Aino-Kuutamo Uusitorpan teoksessa Valtavan ihana (2017). Tarkastelun keskiössä on se, miten kehonkuvasta, itsetunnosta ja minäkuvasta puhutaan. Olen soveltanut tutkielmassani Norman Faircloughin kehittämää kriittisen diskurssianalyysin mallia. Tutkimusongelmani on se, miten kehopositiivisuudesta puhutaan ja tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 1. Mitä diskursseja teoksessa aktivoituu? 2. Mitkä kielenpiirteet aktivoivat diskursseja? Nimesin viisi aiheeni kannalta olennaista diskurssia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Sarja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.