University of Oulu

Lukiolaisten käsityksiä haukkumasanoista

Saved in:
Author: Kärkkäinen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102091140
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kärkkäinen, 2021
Publish Date: 2021-02-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani lukiolaisten käsityksiä haukkumasanoista. Tarkastelen 14 haukkumasanaa niiden loukkaavuuden, sukupuolisidonnaisuuden ja merkityksen kautta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Lomakkeeseen vastasi 53 lukiolaista, joista tyttöjä oli 32 ja poikia 21. Vastaajien tuli käsitellä haukkumasanoja kolmesta näkökulmasta: 1. kuinka loukkaava sana on? 2. kumpaan sukupuoleen haukkumasanaa käytetään? 3. minkälaiseen henkilöön haukkumasanaa voidaan käyttää?

Oletukseni siitä, että etniseen taustaan liittyvät haukkumasanat koetaan loukkaavimmiksi, pitää jossain määrin paikkaansa. Tutkimuksen loukkaavimmaksi sanaksi koettiin neekeri, mutta harmittomimmaksi puolestaan lappalainen. Merkitysten ja sukupuolisidonnaisuuden tutkimisella koitan selvittää, ymmärtävätkö lukiolaiset haukkumasanat samalla tavalla. Lukiolaiset ymmärtävät haukkumasanat pääosin samalla tavalla, mutta joidenkin sanojen kohdalla on havaittavissa erimielisyyttä (esim. manne ja kusipää).

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Kärkkäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.