University of Oulu

Aikakauslehdet tiedeviestijöinä

Saved in:
Author: Similä, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102111154
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Similä, 2021
Publish Date: 2021-02-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Selvitin tutkielmassani muiden kuin tieteeseen erikoistuneiden aikakauslehtien roolia tiedeviestijöinä, sekä millaisille tieteilijä- tai professioasiantuntijoille annetaan ääni. Aineistonani olivat Yhteishyvän ja Kodin Pellervon vuosikerrat 2019 sekä Apu-lehden 12 numeroa vuodelta 2019, yhteensä 29 lehteä. Aineistolähtöisellä sisällönerittelyllä luokittelin tiedeviestintää sisältävät jutut kuuteen tiedeviestinnän tyyppiin ja kymmenen teeman alle. Asiantuntijoiden sukupuolen päättelin etunimestä. Pääpaino on aineisto kvantitatiivisessa tarkastelussa.

Otantani aikakauslehdissä oli yhteensä 72 tiedeviestintää sisältävää juttua tai juttukokonaisuutta. Niistä lähes puolessa oli siteerattu tutkijoita tai professioasiantuntijoita. Jutuissa oli usein runsaasti myös muuta sisältöä: kuvitusta sekä muiden kuin tieteilijä- tai professioasiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia. Liki kolmannes tiedeviestintää sisältävistä juttukokonaisuuksista oli tutkimukseen ja sen sovellutuksiin pohjautuvia pikkujuttuja Yhteishyvässä ja Avussa.

Tiedeviestintää oli eniten terveys- ja hyvinvointiteemoissa sekä yhteiskunnallisissa aiheissa. Asiantuntijoina oli 59 tieteilijä- tai professioasiantuntijaa. Heistä 31 oli naisia ja 28 miehiä. Eri lehdissä ja saman lehden eri numeroissa siteerattiin eri asiantuntijoita.

Muissa kuin tieteeseen erikoistuneissa aikakauslehdissä on otantani perusteella merkittävä määrä tiedeviestintää sen laajassa merkityksessä. Jutuissa hyödynnetty asiantuntijavalikoima on monipuolinen. Naiset ja miehet pääsevät ääneen suunnilleen yhtä usein. Jatkotutkimusaiheena tiedeviestintää sisältävien juttujen kvalitatiivinen tarkastelu paljastaisi todennäköisesti eroja aikakauslehtien tiedeviestinnän tavoissa ja tarkkuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maarit Similä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.