University of Oulu

Vaihtoehtohoitojen kehystäminen mediassa : tapaustutkimus Maria Nordinin Eroon oireista -kurssista

Saved in:
Author: Putkonen, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102111155
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Putkonen, 2021
Publish Date: 2021-02-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Sahlgren, Jari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena oli vaihtoehtohoitojen käsittely uutisissa. Tutkimuksen kohteena oli Maria Nordinin Eroon oireista -verkkokurssi. Aineisto koostui neljän Suomen suurimman uutismedian, Iltalehden, Ilta-Sanomien, Helsingin Sanomien ja Ylen, artikkeleista. Tarkoituksena oli selvittää, onko vaihtoehtohoidoista uutisointi neutraalia ja millaiset kehykset hallitsevat uutisointia. Lisäksi käytin aineistonani Maria Nordinin blogitekstejä ja tutkin näiden kehyksiä verrattuna uutisten kehyksiin.

Tutkimusmenetelmänä oli kehysanalyysi ja sisällönerittely. Käytin erityisesti tieteen kehyksiä sekä kehysten yleistämistä aineiston tutkimuksessa.

Analyysistä ilmeni, että vaihtoehtohoidoista uutisoitaessa tärkeimmät kehykset ovat konflikti ja vaara. Myös hallinnan kehys, jossa vaihtoehtohoitoja halutaan rajoittaa lailla, nousi keskeiseksi. Tuloksista ilmeni myös, että uutisten kehykset ja Nordinin blogin kehykset ovat pitkälti samoja. Uutisointi ei ole neutraalia, vaan rakentaa konfliktia ja korostaa Nordinin kurssin haittoja ja vaaroja sekä puoltaa hoitojen rajoittamista.

Tuloksista voi päätellä, että vaihtoehtohoitoja tarjoavat ja kannattavat vastustavat median viestejä. Media taas vastustaa vaihtoehtoisia hoitokeinoja. Molemmat osapuolet kehystävät aihetta konfliktin kautta. Tuloksista käy selväksi myös, että Nordin edustaa pseudotiedettä ja media vastustaa vaihtoehtohoitoja ja pseudotiedettä. Tulosten perusteella vaihtoehtohoitoja kannattaville tulisi viestiä niin, että konfliktin korostamisen sijaan vedottaisiin heille ominaisiin arvoihin, kuten luonnollisuuteen tai valinnan vapauteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Putkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.