University of Oulu

Seurakuntien musiikkikulttuurien vaikutus musiikin oppimiseen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin

Saved in:
Author: Halonen, Samuel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202102121164
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Halonen, 2021
Publish Date: 2021-02-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikin yhteisöllinen ja autenttinen oppiminen on ollut viime vuosikymmenten ajan selkeästi esillä musiikkikasvatuksen tutkimuskentällä. Toisaalta olen löytänyt niukasti sellaisia tutkimuksia, jotka vahvistaisivat omia havaintojani musiikin oppimisesta koulumaailman ulkopuolella. Kokemukseni pohjautuvat säestystoimintaan seurakunnissa, mikä on mahdollistanut kehitystäni etenkin pianon vapaasäestyksessä ja bändisoittimissa. Halusin ymmärtää oppimisympäristöjeni musiikkikulttuurien taustaa paremmin, joten tämän kandidaatintutkielman tutkimuskysymykseksi muodostui: mikä on seurakuntien musiikkikulttuurien vaikutus musiikin oppimiseen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin?

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tarkastelen evankelis-luterilaisen kirkon ja muiden protestanttisten seurakuntien musiikkikulttuureja. Lähdekirjallisuus on koottu pääasiassa musiikkikasvatuksen ja uskontotieteiden tutkimuskentältä. Lähestyn aihetta sosiokonstruktiivisesta näkökulmasta, joka korostaa sosiaalista vuorovaikutusta olennaisena osana oppimista. Käsittelen seurakuntien musiikkitoimintaa musiikin informaalin oppimisen ja yhteisömusiikin määritteiden kautta.

Tutkimukseni perusteella seurakunnat ovat otollisia ympäristöjä yhteisölliselle musiikin oppimiselle. Musiikilla on ollut merkittävä asema seurakunnissa läpi kristinuskon historian. Edellisten vuosikymmenten aikana kanttorisäesteisen yhteislaulukulttuurin rinnalle on kasvavissa määrin muodostunut osallistavaa musiikkiyhtye- ja kirkkokuorotoimintaa. Seurakuntien musiikkikulttuurien muutosten keskellä myös kanttorin työnkuva on monipuolistunut. Kanttorin työarkeen kuuluu kasvavassa määrin yhteisömuusikon toimenkuvaan verrattavissa olevia tehtäviä. Suomessa erityismessut ovat monipuolistaneet etenkin evankelis-luterilaisen seurakuntamusiikin käsitettä ja tarjonneet mahdollisuuksia seurakuntalaisten osallistumiselle säestystoimintaan. Säestystoimintaan osallistuminen on aktiivisinta nuorten ja nuorten aikuisten osalta. Ruotsissa seurakuntalaisilla, etenkin tunnustuskuntiin sitoutumattomien seurakuntien jäsenillä, on havaittu olevan muita todennäköisemmin musiikkiharrastuksia.

Seurakuntien musiikkikulttuureissa tarjoutuu mahdollisuus myös yhteisöllisyyden kokemuksille. Herätysliikkeiden omat laulukokoelmat ja -kirjat koetaan yhteisöllisyyttä vahvistavana tekijänä. Myös erityismessuissa kävijöiden kesken on havaittu muodostuvan uusia jumalanpalvelusyhteisöjä. Kauneimpien joululaulujen kaltaiset yhteislaulutilaisuudet tavoittavat ja yhdistävät edelleen niitäkin, jotka eivät osallistu muuten aktiivisesti seurakuntien jumalanpalvelustoimintaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuel Halonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.